Pro rodiče - užitečné čtení pro zvídavé rodiče 

Pro šikovné ruce - kdo má chuť si hrát a tvořit 

Předškolní vzdělávání - MŠMT 

Časopis Sluníčko  

Příroda 

Zobcové flétny
Doporučujeme značku  Aulos 

Co je Recyklohraní
Seznamte se s hrou pro školy, do které je zapojena i naše MŠ. 

Šrotonátor
Jak děti plnily úkol v rámci Recyklohraní. Můžete ohodnotit. 

Recyklohraní - vyhodnocení úkolu
Jak jsme se umístili? Získali jsme bonusové body! Prohlédněte si jak jsme úkol splnili. 

Divadlo rozmanitostí Most 

Frolovův dýchací trenažér
Pomůcka, kterou používáme pro dechová cvičení 

Recenze - Frolovův dýchací trenažér 

Ultrazvukový inhalátor
Ve školce máme dva inhalátory tohoto typu  (starší model OMRON  NE - U12) 

Logico-Piccolo - učební systém
Využíváme ve vzdělávací nabídce, doplníme další! 

Pro zdraví - Frolovův dýchací trenažér
Další informace... 

UKÁZKA ANGLIČTINY  

Logopedická péče
Užitečné informace o poruchách výslovnosti, možnostech nápravy, adresář logopedických pracovišť.