Po delší době se ozýváme z naší školní jídelny. V lednu byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice v Lounech. Dopadla dobře, nejsou žádné závady. Odborná referentka KHS, která prováděla kontrolu, nám sdělila, že se v současné době zaměřují na snížení spotřeby soli ve školních jídelnách. Přesto, že si to možná tak neuvědomujeme, je to důležité pro zdraví. Proto vám níže přikládáme výtažek z publikace – Receptury na mírně slané bezmasé pokrmy, kterou vydal Státní zdravotní ústav - o škodlivosti nadbytku soli a jak snížit její obsah ve stravě. My se o toto snažíme a tak by bylo dobré, kdyby tato snaha pokračovala i mimo školku, tj. v rodině. Je to důležité nejen pro děti, ale i pro vás rodiče. 

K 190222 000K 190222 001K 190222 002K 190222 003K 190222 004