Kontaktní údaje

Mateřská Škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: 415741051
Mobil: 774808151
Email: msalergo@msalergo.cz
Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace
Platnost ŠVP 3 roky

 

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

TOPlist

Přihlášení

Tvoříme a soutěžíme, vůbec při tom nezlobíme                                                                   CEV Viana – Schola Humanitas Litvínov vyhlásila výtvarnou soutěž "Čtvero ročních období". Téma nás zaujalo a rozhodly jsme se zúčastnit za keramický kroužek. Děti pod naším vedením vytvořily čtyři stromy, každý stylizovaný do jednoho ročního období. Soutěžní díla budou vystavena ve Schole Humanitas v rámci oslav Dne Země 27.4. 2017. P.S. Děkujeme paní Gábině Sovové a Janě Mölerové za odvoz soutěžních prací do Litvínova.

jarolétopodzim zima   

ROK v keramické dílně s dětmi pracovaly paní učitelky Veronika Lhotská a Andrea Solaříková

Ve školním roce 2014/2015 probíhaly v naší keramické dílně semináře pro učitelky z mateřských škol v rámci projektu OD MALA TECHNIKEM. Realizátorem projektu je Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, Masarykova 745, 438 01 Žatec. Dílna: Využití keramické hlíny; lektor  Šárka Jílková. Tyto semináře byly vždy plné tvůrčí atmosféry a místem příjemných setkávání učitelek mateřských škol z blízkých měst (Most, Kadaň, Rakovník, Louny, Litvínov...).

WP 20141029 001WP 20141029 012WP 20150422 004WP 20141210 001květy5listlisty crsluníčkoWP 20150422 009WP 20150511 025WP 20150511 035WP 20150511 039WP 20150512 002 2WP 20150512 003 2zm1zm2

 

 

Fot112 1Fot112 2

Cílem a smyslem naší práce v keramické dílně je ukázat a nabídnout dětem další možnost výtvarného vyjádření, vést děti k samostatnosti. Dát jim prostor pro uvolnění, dát jim možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonaného díla, těšit se z výsledků své vlastní práce, vážit si práce kamarádů. Děti se seznámí s prostředím dílny, naučí se připravovat si samostatně pomůcky a uklízet je. Poznávají proces výroby keramiky :
tvárná hmota -sušení, přežehnutý výrobek = změna vlastností, zdobení = glazování, oxidy, vypálení = hotový výrobek možnosti jeho využití.
Prohlédnou si keramickou pec.

Šárka Jílková, Lenka Řehořová

Fot107 1Fot107 2Fot107 3