Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

ŠVP PV:
"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017
 

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

TOPlist

Přihlášení

Hlavním cílem kroužku je prohloubit u dětí hudební cítění, podpořit smysl pro rytmus, pozvolně přidávat jednotlivé choreografie, přinášet dětem radost z pohybu a dobrou náladu. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin pod vedením paní učitelky Bohumily Černé. Věková hranice dívek 5-7 let. Prezentace kroužku - Dětský ples Čeradice, Rej čarodějnic-K500, Miss kolektiv pohyb - Most.

V letošním roce navštěvovalo kroužek 24 děvčat. Kroužek probíhal každý čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin v tělocvičně MŠ. Děvčata se během roku seznámila s klasickým pochodem,tanečními prvky,cvičení s polštářkem a barevnými prachovkami. Hrály

pamětové hry a improvizovaly dle hudby.Skladbu ke svému vystoupení si děvčata vybrala sama již na začátku školního roku. Nejprve secvičily choreografii zaměřenou pro mažoretky, kterou předvedly na žateckém náměstí při akci Rej čarodějnic. Dále pochodovaly v průvodu až na K500, kde též vystupovaly. Pro velké nadšení děvčat se podařilo secvičit pohybovou skladbu V peřině. V Mostě se 7.čevna konala soutěž Miss kolektiv pohyb. Naše holčičky z kroužku Mažoretek vystupovaly s pohybovou skladbou s názvem V peřině. Cvičily s polštářky a barevnymi prachovkami. Celá choreografie byla zaměřená na rozvoj zákadních pohybových schopností, rytmického cítění, orientace v prostoru. Inspirací pro vytvoření skladby byl muzikál V peřině. Dětem se vystoupení moc povedlo. Vysoutěžily stříbrnou medaili a pohár pro mateřskou školu. Nechyběla ani velká podpora rodičů a přátelská atmosféra.   

Bohumila Černá

IMG 0291IMG 0298IMG 0320IMG 0328

miss kolektiv 1Miss kolektiv2015WP 20150608 12 55 18 Pro

Tak už je to tady. Po měsíci září, kdy se nově příchozí děti adaptují na nové prostředí, kamarády, učitelky a ostatní personál, jsme se na začátku října poprvé sešly.
Téměř 30 děvčat ze všech šesti tříd, převážně předškolaček. Ale najdou se i děvčata mladší.

Zatím děvčata zkouší jaký mají cit pro hudbu, rytmus. Tančíme a pochodujeme na písničky známých skupin a zpěváků (Maxim Turbulenc, Inka Rybářová, Dáda Patrasová, Pavel Novák…)

Výběr hudby k pódiové skladbě je však vždy na dětech. Kdo letos příjde se zajímavou písničkou? Necháme se překvapit…
Ferda mravenec, který nás doprovázel v loňském roce již odpočívá a společně začínáme hledat další pěknou skladbičku. Tak s chutí do toho a ve čtvrtek  ahoj!

Scházíme se každý čtvrtek (vždy po pohádce a krátkém odpočinku) od 13-13,45h.
                                                                        

Radka Mašková

Fot132 1Fot132 2Fot132 3

 

Kroužek mažoretek je v letošním roce 2008-2009 opět naplněn 26 děvčaty ve věkovém složení 5-7 let

Do kroužku jsou děti zařazovány podle svého zájmu. Předpokladem je hudebně-pohybové nadání.

Cílem kroužku je vytvořit kladný vztah k hudbě, pohybu. Prohloubit vazby mezi dětmi ze všech tříd školy.
Naučit se vnímat hudbu, její rytmus. Po zvládnutí základních pochodových kroků se děvčata naučí jednoduchým prvkům s hůlkou.( Děti, které v kroužku již pokračují mají tyto dovednosti osvojené) . Důležité je přihlížet k indiv.zvláštnostem a schopnostem dětí.
Jak se již osvědčilo v letech minulých, tak i letos si hudbu děti vyberou samy z pestré nabídky, která je pro ně řipravena.Společně také tvoříme choreografii Akce, prezentace školy- při akcích školy a města ( např. Čarodějnický rej města Žatec, Zahradní slavnost...)

Věřím,že i v letošním roce budou děti spokojené a kroužek mažoretek bude reprezentovat naší školu při akcích města a mateřské školy.

Radka Mašková

Fot104 1Fot104 2Fot104 3