Třída SRDÍČKA Srdíčka80x80

Pracovníci: 

Bohumila Černá - učitelka

Bc. Natálie Krobová- učitelka

Jana Kubínová - úklid

Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

Dokumenty

ŠVP PV:

"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017

Rozpočet a Střednědobý výhled

GDPR

PROJEKTY

TOPlist

Přihlášení

Na velikonoční svátky jsme se pečlivě připravovali. Na školní zahradě jsme si zaseli osení. Nazdobili jsme si třídu a hovořili o velikonočních zvycích a tradicích.

I 190408 001I 190408 005I 190408 006I 190408 014I 190408 016

Z domova jsme nosili vyfouknutá vejce, na která jsme malovali temperovými barvami, zdobili je ubrouskovou technikou, zkoušeli pokus s lakem na nehty ...

I 190417 001I 190417 003I 190417 004

Velikonoční výstava

Vypravili jsme se do Křížovy vily na velikonoční výstavu. Zde jsme pozorovali vystavené exponáty, živého králíčka a kuřátka. Pozorovali jsme zdobení vajíček pomocí rozehřátého vosku a vyzkoušeli si pletení pomlázky.

I 190411 002I 190411 005I 190411 008I 190411 009

fotogalerie

Děti se seznamovaly s vodními živočichy a zvířátky žijícími u vody. Rybník, který děti vytvořily, navštívil vodník Česílko. Ten nám vyprávěl, rozdával úkoly a nakonec nás proměnil v žabičky. My si tak uspořádali žabí koncert, kdy jsme zpívali a hráli na hudební nástroje. Nakonec jsme si vyrobili masku žáby s frkačkou, která nám posloužila jako pomůcka pro dechové cvičení.

I 190405 002I 190405 005I 190405 006I 190405 011I 190405 016

Ve druhém týdnu jsme se věnovali mořským a oceánským živočichům. Celým týdnem nás provázela kniha "Gerda - příběh velryby", konkrétně její ilustrace a dohromady 11 kapitol. Děti pracovaly se čtenářskou kostkou (podle jednotlivých symbolů odpovídaly na otázky před četbou, během četby a po četbě).

Jednotlivé kapitoly provázely činnosti tvořivé dramatiky, během kterých se děti seznámily s řadou metod a technik dramatické výchovy (například si vyzkoušely asociační kruh, zrcadlení, narativní pantomimu, horké křeslo, rytmickou kruhovou hru a spoustu dalších). Dramatické činnosti děti velice bavily, odnášely si z nich skvělý prožitek z celého příběhu. Po činnostech děti verbálně hodnotily své výkony, jednotlivé činnosti a dále využívaly čtenářské kostky.

I 190411 002I 190411 007I 190411 009I 190411 022

fotogalerie

I 190404 001I 190404 010I 190404 015I 190404 019I 190404 020

fotogalerie

Děti dramatizovaly pohádku "O ztracených zvířátkách", kterou zahrály paním učitelkám ke Dni učitelů. 

I 190328 001I 190328 008I 190328 006

fotogalerie

Ve středu jsme s našimi školáky navštívili ZŠ Komenského alej, konkrétně třídu paní učitelky Mgr.Krčové - 1.B. Děti nám předvedly, jak se učí a paní učitelka měla dokonce připravené úkoly i pro nás. Ve škole se nám líbilo. Děkujeme za pozvání.

I 190327 001I 190327 003I 190327 005I 190327 008

fotogalerie

Povídali jsme si o domácích zvířátkách a učili jsme se pojmenovávat mláďata.

I 190325 001I 190325 041I 190325 043

Naši školáci připravili pro mladší děti na zahrádce šipkovanou, kdy jsme nacházeli obrázky domácích zvířat a zábavnou formou si opakovali jejich názvy.

I 190325 014I 190325 013I 190325 008I 190325 006I 190325 010

Nosili jsme do školky obrázky našich domácích mazlíčků a vyprávěli o nich kamarádům. Ti se nás mohli doptávat na to, co je nejvíce zajímalo. Kdo doma nemá zvířátko, mohl přinést knížku se zvířecí tematikou. Výstavu našich domácích mazlíčků si můžete prohlédnout v šatně na síti. Všem ochotným rodičům děkujeme za spolupráci. 

I 190325 016I 190325 019I 190325 021I 190325 024I 190325 025

Paní učitelka Bohunka dokonce přinesla do školky želvu Valču, o které nám povyprávěla, a my ji mohli pozorovat.

I 190325 032I 190325 029I 190325 030I 190325 031

fotogalerie

Při našich vycházkách pozorujeme ledacos. Na záhoncích květiny, na keřích ptáčky, hledáme první berušky a broučky... Posledně jsme u Flory narazili na bagr. Hlavně naši kluci se nemohli vynadívat. :-)

I 190322 001I 190322 002I 190322 003I 190322 004

Táta včera na venku, našel první sněženku. Vedle petrklíč, zima už je pryč.

Ptáčci nám do školky přinesli poštu - obálku plnou překvapení v podobě obrázků, písniček, her a mnoho dalšího. A tak vyháníme zimu a vítáme jaro. Zpíváme mimo jiné lidové písně, cvičíme v tělocvičně.

I 190318 104I 190318 072I 190318 077I 190318 091

Na vycházce plníme úkoly a jdeme podle mapky, na kterou naši školáci zaznamenali cestu ke sněženkám. Sněženky, které jsme našli na vycházce, vyrábíme pak i z papíru.

I 190318 029I 190318 032I 190318 061I 190318 056

Obtiskáváme květiny, počítáme je a zakreslujeme, hrajeme na flétny.

I 190318 001I 190318 003I 190318 041I 190318 044I 190318 046

Zkoušíme pokus - podaří se nám vypěstovat vlastní fazole a hrách?

I 190318 095I 190318 098I 190318 100I 190318 101I 190318 102

V rámci grafomotorických cvičení trénujeme správný úchop tužky a uvolňujeme zápěstí, povídáme si o jaru ( jaké je, k jakým změnám dochází v přírodě ...).

I 190318 006I 190318 045

Ve dnech, kdy nám přeje počasí, začínáme pro činnosti využívat i naši zahradu - hráli jsme hudebně pohybovou hru "Uvíjíme věneček" a oblíbenou hru "Cukr, káva, limonáda ..." a mnoho, mnoho dalšího. 

I 190318 011I 190318 015I 190318 021I 190318 024

fotogalerie

I 190301 001I 190301 003I 190301 004

I 190301 005I 190301 006I 190301 007I 190301 008

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme si na Srdíčkách udělali BÁJO den. Když jsme se v osm hodin všichni sešli, převlékli jsme se do pyžámek, vzali si své oblíbené plyšáky z domova a započali "PYŽAMOVKU" módní přehlídkou, kdy jsme se kamarádům ukázali v celé parádě a nakonec zapózovali zuřivému fotografovi :-)

I 190228 023I 190228 024I 190228 025I 190228 026I 190228 027I 190228 056

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru "Židličkovanou".

I 190228 051I 190228 052I 190228 053I 190228 055

Po svačině jsme pozvali naše kamarády ze Žabiček, u kterých byl ten den karneval, a společně jsme si zazpívali a zatančili ….

I 190228 060I 190228 064I 190228 065I 190228 061

.....přičemž nám pořádně vyhládlo, a tak jsme si udělali popcorn a ochutnávali mlsky, které jsme do školky donesli.

I 190228 033I 190228 036I 190228 041I 190228 044

Když jsme si po obědě na postýlkách povídali, co se nám na dnešním dni líbilo a proč, častá odpověď byla, že všechno, a že to byl nejlepší den ve školce. :-)

I 190228 058

fotogalerie