Ukázka ze setkání s RNDr. Pavlem Pešatem, Ph.D. na téma Využití programovatelné hračky Bee-bot k rozvoji (nejen) algoritmického myšlení.