Naše mateřská škola se zúčastnila dne 12. března 2019 oblastního kola LOUNSKÁ MATEŘINKA, které probíhá v Lounech ve Vrchlického divadle. Vystoupení s dětmi připravily paní učitelky Bohumila Černá a Hana Vodičková. Do přípravy a vytváření kostýmů se zapojily další učitelky školy a také rodiče. Díky této spolupráci se podařilo připravit vystoupení, které opět zaujalo a byli jsme vybráni do celostátního finále. Kritéria pro výběr účastníků na celostátní finále: originalita a výraznost, nikoli dokonalost provedení. Dále je výběr podřízen programové skladbě vystoupení v Nymburce. Účast na tomto projektu finančně podpořilo Město Žatec. Děkujeme!

V sobotu 4.května 2019 děti společně s učitelkami a rodiči vyrazily na finále MATEŘINKY do Nymburka. Tuto akci již hradili účastníci sami. Velké poděkování patří úplně všem, ale především paní učitelkám, které se ve svém volném čase tomuto projektu věnovaly.