Kroužek je určen pro děti od pěti let, které si společně chtějí užít tvoření na různé způsoby. Probíhá každý čtvrtek od 13:00 hod. Děti jsou rozděleny do dvou skupi, které se vždy po týdnu střídají.

Cílem výtvarného kroužku je rozvíjet u dětí jejich kreativitu, fantazii, zručnost a zájem o tvoření a umění. Chceme děti seznámit s různými výtvarnými technikami a směry. Dát jim prostor při vyjádření se, aby tak mohly pocítit radost a uspokojení z právě vznikajícího díla. Hanka Kolářová, Marcela Sádovská