S novým školním rokem začalo pro naše nejstarší děti – předškoláky, pravidelné setkávání s paní Ivankou. Každý měsíc za námi opět přijede se svým bleděmodrým kufříkem, který je naplněný kouzelnými barevnými kostkami. Hlavním úkolem hodinových lekcí je rozvíjet u dětí logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost.  

Z kouzelných kostek jsme stavěli podle plánku rozdělení bytu, včetně zapojení vody a elektřiny. 

Při dalším setkání jsme společnými silami sestavili město a z kostek podle plánu postavili důležité budovy pro bezpečný život obyvatel - vodárnu, kotelnu, rozvodnu… O tom, že jsme pracovali správně, jsme se přesvědčili po zapojení – fungovalo opravdu všechno – všechna světla se rozsvítila.

O jarní prázdniny za námi opět přijela paní lektorka z Malé technické univerzity. Tentokrát nás seznámila s lekcí s názvem „Stavitel mostů“. Děti si vyslechly povídání o tom, jak byl postaven Karlův most, poté si samy zkusily most postavit a dokonce se po něm prošly.