Vážení rodiče, přikládám informace ohledně ošetřovného.

Pro rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření školy, se od 1. března 2021 nic nemění a stále mají nárok na tzv. krizové ošetřovné.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis: Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část. Vyplněný tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej doplní o další údaje (stejně jako v předchozích měsících).

 

Pokud by se Vám nedařilo vyplnit, tak

klikněte na tento odkaz: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu   a postupujte po následujících krocích: 

01 02 03 04 05

      1.                       2.                      3.                     4.                     5.            

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala dne 26.2.2021 krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Toto opatření platí do 21.března 2021.

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je povinné účastnit se distanční výuky. Povinností mateřské školy je pro tyto děti distanční výuku připravovat. 

V naší škole distanční vzdělávání připravujeme nepřetržitě od 2. listopadu, kdy probíhala současně s prezenčním vzděláváním. Paní učitelky budou rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním kontaktovat a domlouvat případná on-line setkání a konzultace a předávání materiálů. 

Samozřejmě i děti, pro které není distanční vzdělávání povinné, se mohou zapojit. Kontaktujte paní učitelky ze své třídy, případně využijte kontakt na MŠ 774 808 151 a domluvíme vše potřebné. 

Materiály pro distanční vzdělávání se snažíme připravovat, tak aby pro Vás nebyly zátěží a nezajímavou povinností. Vždy je připravené téma a k němu nápady co a jak s dětmi realizovat. Jak si časově rozvrhnete je na Vás. Chápeme, že máte mnoho dalších povinností a starostí a situace není lehká. Berte to tedy jako "návod" jak s dítětem trávit čas. Budeme moc rádi za zpětnou vazbu - co a jak se Vám dařilo, nebo nám můžete poslat vlastní nápad k tématu. Vše si domluvte se svými třídními učitelkami. Jsme tu pro Vás, volejte, pište...    Děkuji a přeji všem pevné zdraví Š.J.

Vážení rodiče,

jak jsem již avízovala v předchozím příspěvku, ve škole je další případ onemocnění Covid-19. Po projednání s KHS ÚK bude uzavřena třída Včeliček. Odeslala jsem opět seznam kontaktů (stejně jako v předchozích případech). V seznamu jsou uvedeny děti, které byly v kontaktu s paní učitelkou v pondělí 15.2. 2021. Zahrnula jsem do seznamu i několik dětí, které byly v kontaktu v pátek 12.2.2021. Více informací Vám ráda sdělím individuálně na telefonním čísle 774 808 151, případně můžete psát na můj e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rodiče všech těchto dětí bude kontaktovat KHS a sdělí jim další postup.

V týdnu od 22.02. do 26.02. 2021 jsou jarní prázdniny. Děti, které budou do MŠ docházet v době prázdnin budou v pavilonu s modrou střechou ve třídě Fialek + Sluníček. 

Dovolím si upozornit, že situace není rozhodně příznivá, stále zůstávají v pracovní neschopnosti zaměstnanci školy, kteří onemocněli v lednu a bohužel zatím nemám zprávy, že se v dohledné době vrátí. Toto vše komplikuje zajištění provozu školy. Popisuji Vám situaci, tak jak je. Máme obavy o zdraví našich kolegyň a jejich blízkých, ale pevně věříme že se brzo v plném zdraví a síle vrátí. Snad Vás v této souvislosti mohu požádat o zodpovědný přístup a nepodceňování situace s šířením tohoto onemocnění. Víme, že prožíváte nelehké období, věřte že pro nikoho z nás to není snadné. Mohu Vás nyní jenom poprosit buďte zodpovědní, hledejte informace v důvěryhodných zdrojích, dodržujte základní pravidla 3R, to je totiž jediná cesta k návratu do normálního života, což si jistě všichni přejeme. Děkuji Š.J.

 

Dnes bylo potvrzeno onemocnění Covid-19 u dalšího pedagogického pracovníka. Tentokrát ve třídě Včeliček. Jaký bude další postup oznámím po projednání s KHS. Š.J.

 Materiály pro distanční výuku v tomto týdnu naleznete opět zde DISTANČNÍ VÝUKA,  tento týden si povídáme, tvoříme, dovádíme a hrajeme na téma CIRKUS. Pokud potřebuje materiál vytisknout obraťte se na paní učitelky ze své třídy. 

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat jak bude probíhat provoz školy v následujících dnech.

Od pondělí 15.2. je možné vstupovat do šaten, prosíme nezdržujte se v prostorách školy a pouze jedna osoba doprovází dítě. Nadále platí vstup s rouškou -  zakrytá ústa i nos. Myslíme, že bude potřeba abyste si zkontrolovali oblečení dětí a doplnili náhradní oblečení. Velký problém byl, že děti nemají oblečení podepsané a nyní bylo potřeba dávat oblečení sušit na topení a pro nás bylo velice obtížmé zjistit komu co patří. Tímto Vás tedy žádám o podepisování oblečení dětí. Tento požadavek je i ve školním řádu - článek III. odstavec 9 - Osobní věci dětí. Bohužel minimum z Vás toto dodržuje. Připomínám, že ŠKOLNÍ ŘÁD  je závazný dokument, a opakované porušování může vést k velice nepříznivým důsledkům. 

Provoz tříd 15.2. 2021 - všechny třídy budou dopoledne v běžném provozu.

Na odpoledne se spojí třídy Žabičky a Srdíčka (nelze jinak zajistit z personálních důvodů). Motýlci běžný provoz.

Třídy Včeličky a Fialky - běžný provoz, Sluníčka pouze dopolední provoz, zajištění odpoledního provozu budeme řešit podle aktuálního stavu v pondělí (v tuto chvíli nemám informace, kdo další z pedagogů zůstává doma z důvodu nákazy Cov-19, další testy - čekáme na výsledek). Rodiče ze Sluníček budu dále informovat na společném chatu třídy. Děkuji za spolupráci. Š.J.

Materiály pro distanční výuku v tomto týdnu naleznete opět zde DISTNAČNÍ VÝUKA,  tento týden jsou tématem Zimní sporty. Pokud potřebuje materiál vytisknout obraťte se na paní učitelky ze své třídy. Rodiče dětí ze Srdíček, mohou volat na třídy Žabiček, nebo Motýlků a domluvit se s paní učitlekami. 

Vážení rodiče,

v týdnu od 8.2. do 12.2. 2021, zůstává nadále uzavřena třída SRDÍČEK (personál této třídy je nadále v pracovní neschopnosti z důvodu onemocnění Covid-19). Děti ze Srdíček budou v tomto týdnu rozděleny do tříd Žabiček a Motýlků.

Provoz:           třída ŽABIČEK od 6:30 do 15:30         třída MOTÝLKŮ od 7:30 do 15:30

Třídy: Fialky, Sluníčka, Včeličky - provoz beze změn.

I v tomto týdnu trvá omezení vstupu třetích osob do budovy školy. Prosíme Vás o trpělivost, někdy nelze reagovat okamžitě na zazvonění. Nemůžeme nechat děti ve třídě samotné a pokud provozní zaměstnanec pomáhá jinde, tak to opravdu nejde rychleji zařídit. Při vydávání dětí závisí celý proces také na tom, jak rychle se dítě zvládne obléknout (samozřejmě pomáháme, ale nemůžeme děti oblékat - zvládnutí sebebobsluhy). Velmi by nám pomohlo, pokud nahlásíte (nebo napíšete na lísteček, či do sms) přesný čas, kdy dítě vyzvednete, budeme se snažit dítě na tento čas připravit. 

Tato situace a všechna opatření jistě nejsou pro nikoho z nás příjemná. Společným zájmem nás všech je udržet provoz školy. Proto Vás nadále prosím a spolupráci a pochopení.

Zatím se setkáváme z Vaší strany se vstřícností a díky tomu vše funguje, byť s omezením. Všem Vám velice děkuji! ŠJ

 

Děkujeme vám, svělým rodičům, kteří jste naši mateřskou školu nominovali. Vaše nominace nás dostala mezi 100 vybraných škol a školek, které dostaly tištěnou Velkou svačinkovou bichli. Recepty využijeme k ještě větší rozmanitosti svačinek pro vaše "naše" děti 😊.

K 210204 001K 210204 002K 210204 006

Vážení rodiče,

připomínám, že pro ty kdo se nemohou účastnit vzdělávání v mateřské škole nadále připravujeme materiály pro distanční vzdělávání. Tentokrát se můžete těšit na téma VESMÍR.