ŠERPOVÁNÍ 2021

 TĚŠÍME SE NA VÁS VE STŘEDU 16. ČERVNA 2021 

Zahrada 2021

Dnes jsme si s dětmi užili nádherné dopoledne. Veliké pděkování patří HASIČŮM A MĚSTSKÉ POLICII ŽATEC, kteří nám na naší zahradě připravili spoustu zábavy, ale také poučení. Během dopoledne děti plnily i pohybové aktivity programu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA. Děti byly nadšené, po dlouhé době to byl krásný den, nejen díky tomu, že se vydařilo  počasí,  ale také  proto, že jsme  na zahradě jsme mohli být všichni zase pospolu. Už nám to všem moc chybělo. DĚKUJEME!!!

Den dětí 03 06 2021

Vážení rodiče, podívejte se na projekty a programy do kterých jsme zapojeni ZDENovinkou je, že jsme se zapojili do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Centrum ekologické výchovy Litvínov pro nás připravilo projektové dny na téma VODA. Podrobnější informace ve třídě. 

Projektové dny CEV Viana 

DĚTI PŘIJATÉ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022   ZDE

Pokud bylo Vaše dítě přijato do jiné MŠ, prosíme, abyste nám tuto informaci neprodleně oznámili. O termínu  podpisu a předání rozhodnutí Vás budeme informovat zde, případně telefonicky. 

Vážení rodiče, termín k podpisu rozhodnutí a seznámení a předání dalších informací je 25.května 2021 od 7:00 do 17:00 hodin. Dostavte se, prosím, v průběhu dne, není potřeba se telefonicky objednávat. Děkujeme

Vážení rodiče,

od pondělí 10.5. 2021 je provoz školy v běžném režimu. Informace k provozu škol - MŠMT   aktualizováno 

Od 6:00 do 16:30 hodin je v provozu třída Fialek - další třídy podle platného schématu PROVOZ MŠ. Třídy se budou spojovat, ale doporučujeme, pokud máte možnost, využívat raději pouze provoz třídy do které dítě stabilně dochází.

NA DĚTI v mateřské škole SE  NEVZTAHUJE povinnost testování a zakrytí dýchacích cest respirátorem. 

RODIČE VSTUPUJÍ DO BUDOVY ŠKOLY POUZE S ochranným prostředkem dýchacích cest - RESPIRÁTOREM viz  Mimořádné opatření MZ č.433

 

Vážení rodiče, 

seznamte se, prosím, s informacemi k placení školného - OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY

Platby stravného stejně  - podle odebrané stravy. Děti rodičů IZS a vybraných profesí -  poměrná část viz dokument výše. 

Pro všechny rodiče, jejichž dítě nenavštěvuje MŠ, platí osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen a duben. 

 

Vážení rodiče,

zde jsou základní informace k provozu školy od pondělí 12.4.2021. Informace budou průběžně doplňovány. Případně volejte na 774 808 151.

MŠ je od 12.4. 2021 v provozu pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách - nejvýše 15 dětí.

Pro zjištění docházky předškoláků budou pedagogové školy telefonicky kontaktovat rodiče.  

Dále mohou do MŠ docházet děti rodičů IZS a vybraných profesí ZDE. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

Rodiče vybraných profesí, kteří potřebujete zajistit docházku dítěte do MŠ, kontaktujte, prosím, co nejrychleji (do čtvrtka 8.4. 2021) své třídní učitelky na telefonním čísle třídy. Pokud jeden z rodičů patří do skupiny vybraných profesí a druhý rodič je na MD, RD, případně nezaměstnaný a pro dítě není předškolní vzdělávání povinné, pak péči o dítě zajišťuje tento rodič.

TESTOVÁNÍ   naše škola má k dispozici testy LEPU   INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

Testování bude probíhat 2x v týdnu pondělí a čtvrtek před vstupem dítěte do MŠ pod dohledem pedagogického pracovníka školy.  Případně jiný den, pokud dítě nenastoupí v pondělí.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.  

Testování bude probíhat od 6:00 do 8:00 hodin. Z důvodu aby děti byly nejpozději v 8:20 ve své třídě.  

Děti ze tříd Fialky, Sluníčka a Včeličky se budou testovat v přízemí pavilonu s hnědou střechou.

Děti ze tříd Srdíček, Žabiček a Motýlků se budou testovat v přízemí pavilonu se zelenou střechou.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Doprovod dítěte a asistenci při testování zajišťuje rodič - zákonný zástupce dítěte. Pedagogičtí pracovníci ani nikdo jiný ze zaměstnanců školy testování neprovádí.

 Dětem, které mají pozitivní výsledek testování, nebo se testování neúčastní je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Více k testování ZDE     Leták pro rodiče-testování     VIDEO -LEPU test    INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK - LEPU test

 Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Doprovod dítěte v MŠ asisituje dítěti na testování. Pokud je test negativní, odvede dítě k pavilonu, kde po zazvonění předá dítě učitelce.