V minulém školním roce jsme se zapojili do projektu Skutečně zdravá škola. Tento program obohacuje náš školní vzdělávací program o nové vzdělávací a výchovné prvky. Je to společná práce a snažení nás všech (zaměstnanců školy), ale i Vás rodičů.

Milí rodiče, ani jste se nenadáli a plnili jste první úkol v tomto školním roce. Připravovali jste dětem zdravou svačinku na výlet do lesa. A musíme Vás moc pochválit! Děti měly krabičky naplněné nakrájeným ovocem či zeleninou. Je vidět a je skvělé, že Vám na zdravém stravování záleží, máme z toho velkou radost. Věříme a těšíme se, že v této oblasti budeme spolupracovat a tím přispějeme ke zdraví Vašich Našich dětí. 

Zde se můžete podívat na příspěvky na našem školním blogu Skutečně zdravé školy

 Zdravá svačinka MOTÝLCI Zdravá svačinka SLUNÍČKA

Výlet do lesa a zdravé svačinky z domova!

Plavecký kurz je určen dětem v posledním roce předškolního vzdělávání. Více informací ve třídách.

Plavání

Vážení rodiče,

těšíme se na setkání v novém školním roce. Doufáme, že tento školní rok bude klidnější než rok předchozí. K tomu, abychom předešli možným rizikům a komplikacím přispěje zcela jistě vzájemná tolerance, ohleduplnost, vstřícnost a zejména respektování stanovených pravidel. Chceme si společný čas s dětmi v mateřské škole užít naplno a s radostí a uděláme pro to vše, co bude v našich silách a o totéž si dovolujeme požádat i Vás. Seznamte se, prosím, s následujícími pokyny a respektujte je. Cíl máme jistě všichni společný – fungující školku, spokojené a zdravé děti.

Od 23.8. 2021 platí:

Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku. Děti v mateřské škole tedy nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest.

Děti (ani zaměstnanci) v mateřské škole se NETESTUJÍ!

Rodič je povinen informovat školu o cestách do ciziny. Mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy

COVID PORTÁL    MZ ČR Seznam zemí podle míry rizika nákazy

Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ

Respirátor v MŠ nadále musí nosit rodiče a nepedagogičtí pracovníci (školní asistenti, provozní zaměstnanci). Každá osoba je povinna při vstupu do školy mít ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY (nos i ústa) ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ ČR (mimo dětí do 6let).

Omezení počtu dalších osob ve škole – dítě doprovází do mateřské školy (vstupuje do budovy) pouze jeden dospělý.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění NEMOHOU do mateřské školy vstoupit.

Vážení rodiče,

seznamte se s ochranným opatřením, které se týká škol a  s důrazem také na mateřské školy. Toto opatření upravuje pravidla pro návrat  zaměstnanců  nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

Celý text viz následujícíc odkaz, zvláštní pravidla pro děti v mateřských školách na straně 3.

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Seznam zemí podle míry rizika nákazy

 

Ve třídě SRDÍČEK  budou děti ze Srdíček, Fialek a z MŠ Staňkovice

Ve třídě ŽABIČEK budou děti ze Žabiček, Sluníček a z MŠ U Jezu

Ve třídě MOTÝLKŮ budou děti z Motýlků, Včeliček a z MŠ Dvořákova

Třída Srdíčka provoz 6:00 – 16:30

Třídy Žabičky a Motýlci provoz 7:00 – 15:30

Od 6:00 hodin se všechny děti schází ve třídě Srdíček, v 7:00 se otvírají třídy Žabičky a Motýlci. Od 15:30 jsou opět všechny děti ve třídě Srdíček. NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE HLASTE PŘEDEM - NEJPOZDĚJI DO 7:30 hodin téhož dne.  

Domečky mapka prázdniny 2021

ŠERPOVÁNÍ 2021

 TĚŠÍME SE NA VÁS VE STŘEDU 16. ČERVNA 2021 

Zahrada 2021

fotogalerie

Dnes jsme si s dětmi užili nádherné dopoledne. Veliké pděkování patří HASIČŮM A MĚSTSKÉ POLICII ŽATEC, kteří nám na naší zahradě připravili spoustu zábavy, ale také poučení. Během dopoledne děti plnily i pohybové aktivity programu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA. Děti byly nadšené, po dlouhé době to byl krásný den, nejen díky tomu, že se vydařilo  počasí,  ale také  proto, že jsme  na zahradě jsme mohli být všichni zase pospolu. Už nám to všem moc chybělo. DĚKUJEME!!!

Den dětí 03 06 2021

Vážení rodiče, podívejte se na projekty a programy do kterých jsme zapojeni ZDENovinkou je, že jsme se zapojili do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Centrum ekologické výchovy Litvínov pro nás připravilo projektové dny na téma VODA. Podrobnější informace ve třídě. 

Projektové dny CEV Viana