Sportovní dopoledne, jak má být. Děti běhaly, skákaly, prolézaly, přetahovaly se a nakonec si domů nesly i drobné odměny.

Slunečné počasí a dobrá nálada nás provázely po celý den.

Třída ŽABIČKY Žabičky80x80

Pracovníci:

Petra Komorášová - učitelka

Aneta Cvečková - učitelka

Veronika Šůsová - úklid