Malé nahlédnutí do naší kuchyně. Kuchyň prošla před dvěma lety modernizací. Paní kuchařky nejen dobře vaří a připravují pro děti slavnostní rauty, ale také mají rády legraci a občas si s dětmi zadovádí.

Naše mateřská škola má svůj vlastní bazén. Každý den se v bazénu vystřídají děti z jedné, nebo ze dvou tříd. Do bazénu chodí děti ve skupinách po šesti dětech. Do skupin děti dělí učitelka podle zvládnutých dovedností. Některé děti se teprve s vodním prostředím seznamují - hrají různé hry, které jim pomáhají překonávat počáteční obavy. Pokročilí již zvládají splývání, nebojí se potápět a plavat pod vodou.