U příležitosti světového Dne vody proběhla dne 19.3.2010 na Střední škole zemědělské a ekologické v Žatci naučně zábavná akce, které jsme se zůčastnili.

Zástupci studentů jednotlivých ročníků SŠZE si pod vedením kantorů připravili několik stanovišť, na nichž se děti hravou formou seznámily s tématy, které s vodou úzce souvisí.
Dětem se povídání o vodě líbilo. Těšíme se na další návštěvu SZŠE.

V naší mateřské škole máme v prostorách každé dětské šatny nebo přilehlé chodby sběrný box na vybité baterie Ecobat a v přízemí dvou pavilonů dva červené kontejnery na sběr elektrozařízení Asekol. U všech nádob máme informační letáčky co tam patří a také co se s nasbíraným odpadem děje dál. Můžeme s uspokojením konstatovat, že se sběrné nádoby plní a rodičům patří velký dík za jejich vstřícný a zodpovědný přístup. Chceme si našetřit bodíky na videokameru a rodiče se opravdu snaží nám pomoci tuto odměnu získat.
S dětmi řešíme úkoly, které nám Recyklohraní zadává. Každý úkol je pro nás především zajímavá hra ale také poučení a příležitost k zamyšlení.

Ptáte se co je Recyklohraní? podívejte se na http://www.recyklohrani.cz/

Na fotkách vidíte děti při seznámení s tím co patří do sběrné nádoby Asekol a při plnění úkolů z Recyklohraní.