Také v roce 2012 děti z naší školky vystoupily na festivalu mateřských škol Mateřinka. Tentokrát byly námětem našeho vystoupení pohádky. Děti ze třídy Sluníček tančily na známé melodie z pohádek a na závěr svého vystoupení zahrály písničku z pohádky "Jak se budí princezny" na flétničky. Vystoupení mělo velký úspěch. Škoda jen, že letošní kolo nebylo postupové.
Naše školka reprezentuje Žatec na této akci pravidelně již několik let. Město Žatec na tuto akci také pravidelně finančně přispívá, za což mu patří velký dík.