Na závěr školního roku 2011/2012 děti ze třídy Sluníček vyrazily společně s rodiči na skvělou akci na festival s názvem BEZ ZÁMKŮ. Letos proběhl jeho druhý  druhý ročník. Pořádá jej Domov "Bez zámků" v Tuchořicích společně s Městskou knihovnou Louny. Tento festival se konal v přímo v Tuchořicích v parku Domova. Vystoupili jsme s programem Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Rádi jsme pomohli dobré věci a zároveň jsme se těšili na setkání s kamarády z Domova, které již známe, protože toto setkání nebylo první. Za kamarády do Tuchořic jsme přijeli již několikrát při jiné příležitosti a oni zase na oplátku vystupují na naší
Zahradní slavnosti.

Velký dík patří všem, kdo tuto akci připravili a všem kdo ji přišli podpořit.