Ve středu 16. října jsme se opět sešli na naší školní zahradě, kde jsme společně s kamarády z Lormu a prvňáčky ze ZŠ Jižní, oslavili Den stromů.  Akci jsme tradičně zahájili písní Stromy. Poté si každá třída zasadila strom na své části zahrady a nakonec jsme si všichni prošli zahradu, kde bylo připraveno mnoho zábavných stanovišť. Zatvořili jsme si, zasportovali a získali nové poznatky a vědomosti spjaty s přírodou. Dopoledne jsme si  moc užili a moc se těšíme na další rok.