A 191022 001A 191022 002A 191022 003A 191022 009A 191022 012

 

fotogalerie

Vzhledem k tomu, jak se stále naléhavěji ukazuje nezbytnost znalosti anglického jazyka, jak v osobním, tak zejména v profesním životě, považujeme za důležité seznamovat děti s angličtinou již v předškolním věku. Kroužek angličtiny je určen pro děti nejstarší, tj. ve věku od pěti let. Realizován je bezplatně, každé úterý od 13:00-13:45. Děti jsou rozděleny do dvou skupin (menší počet dětí umožňuje lepší soustředěnost dětí), které se střídají podle sudého a lichého týdne.

 Učení probíhá prostřednictvím her, různých forem dramatické výchovy, která pomáhá dětem seznámit se se základy angličtiny a vytváření si k učení jazyka kladný vztah. Dále se učíme prostřednictvím smyslových a psychomotorických her probíhajících v anglickém jazyce (např. pexeso), artikulačních, řečových, sluchových a rytmických her (hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti). Využíváme i hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti, nejrůznější rytmické, pohybové či hudebně-pohybové aktivity.

Natálie Solarová 4. 9. 2017

AJ 170930 001AJ 170930 002AJ 170930 003AJ 170930 004AJ 170930 005

fotogalerie

Angličtina dnes patří k nejrozšířenějším jazykům na světě a stává se univerzálním jazykem vůbec. Nejen že se anglicky lze dorozumět prakticky kdekoli v zahraničí, ale tento jazyk dominuje například i v počítačovém světě.

Děti s angličtinou seznamují prostřednictvím her, písniček a pohybu. Výuku by děti měly brát jako hru, na níž se vždy těší a která je vždy baví a vychází z jejich potřeby učit se novým věcem během činností, které jsou pro ně přirozené, aby si je mohly osvojovat způsobem, při němž mohou využít všechny své smysly i pohyb.

Děti se učí formou Total physical response (TPR), což znamená, že reagují na pokyn pedagoga tělesným pohybem nebo jiným způsobem. Učitelka tak dává pokyny v angličtině, ale gesty či mimikou naznačuje, co je obsahem věty.

Jelikož je důležitá organizace při výuce, probíhá kroužek každé úterý a přihlášené děti jsou rozdělené do dvou skupin - menší počet dětí umožňuje soustředěnost a vnímavost dětí, individuální přístup, který lze aplikovat pouze v určitém krátkém časovém úseku s ohledem na zbytek celé skupiny.

Natálie Solarová

 AJ IMG 1099 1 AJ IMG 1099 2