Třída FIALKY Fialka80x80

Pracovníci:

Hana Vodičková - učitelka
Kateřina Stránská, DiS.- učitelka

 


MTU = Malá technická universita v naší mateřské škole

Jejím úkolem je rozvíjet u dětí logické myšlení, prostorovou orientaci a matematickou a polytechnickou pregramotnost. Děti se učí vzájemné komunikaci a spolupráci. Jsme děti šikovné – společnými silami dokážeme stavět podle plánků.

A1 200924 008A1 200924 012A1 200924 020A1 201009 004

fotogalerie

Společně si vyrobíme draka do třídy a odpoledne můžeme jít pouštět svého draka s rodiči.

A1 201006 001A1 201006 004A1 201006 008A1 201006 009

fotogalerie

Koulelo se koulelo, červené / klidně i modré ? / jablíčko ...

A1 201002 001A1 201002 002A1 201002 003A1 201002 004A1 201002 005A1 201002 006

A1 200921 001A1 200921 002A1 200921 003

Společně oslavujeme narozeniny i svátky našich kamarádů.

A1 200919 001A1 200919 004A1 200919 007A1 200919 012

fotogalerie

Každý den si zacvičíme pro zdraví a zatančíme pro radost.

A1 200918 002A1 200918 004A1 200918 011A1 200918 012

fotogalerie

Počasí přeje  -  tak hurá na výlet. V lese v Holedeči je krásně  -  plno obrázků se zvířátky, ptáčkové zpívají a sladká tečka – dobrůtka od maminky v batůžku.

A1 200917 007A1 200917 008A1 200917 009A1 200917 014

fotogalerie

Nezahálíme  - stále něco zkoušíme, tvoříme, vyrábíme, učíme se  -  tentokrát stromy

A1 200910 001A1 200910 002A1 200910 003A1 200910 004

A1 200910 005A1 200910 006A1 200910 007

A1 200904 001A1 200904 002A1 200904 009A1 200904 010

fotogalerie

Hrajeme si, hrajeme a pak hezky společně uklízíme.

A1 200903 002A1 200903 003A1 200903 004A1 200903 010A1 200903 013

fotogalerie

Třída FIALKY Fialka80x80

Pracovníci:

Hana Vodičková - učitelka

Kateřina Stránská, DiS. - učitelka