Vytváříme kulisy pro naše letošní vystoupení na MATEŘINCE 2011.
Fot292 1Fot292 2

Tříkrálový oběd s vlastnoručně vyrobenými korunami.

   Fot291 1Fot291 2

Letos si užíváme sněhové nadílky. Ještě že máme na zahradě vlastní kopeček na bobování.
Fot290 1Fot290 2
Získali jsme stolní fotbal. Je to odměna z RECYKLOHRANÍ. Užíváme si ho, ale půjčíme ho i kamarádům z ostatních tříd.
Fotbal baví hlavně kluky, holčičky si zase rády hrají na princezny. Třeba na princeznu, která jde do světa.
 Fot289 1Fot289 2Fot289 3
Pravidelně cvičíme. Víme, že to děláme pro svoje zdraví.
      Fot288 2Fot288 1

Pro letošní vánoční pásmo písniček a básniček jsme dětem připravily trička. Děkujeme maminkám, že trička koupily i když to nebyl snadný úkol (sehnat v zimě tričko s krátkým rukávem a ještě v určité barvě byl problém). Ještě že to nikdo nevzdal.Fot287 1Fot287 2Fot287 3

Vánoce se blíží a my vytváříme dárečky. Bude to keramický svícen. Válíme, vykrajujeme a slepujeme dohromady.Fot286 1Fot286 2
Zpíváme a procvičujeme si ruku. Děti zpívají lidové písničky, ke každé písničce mají lekci - povídání, hry, úkoly, rytmizaci a nakonec při zpěvu kreslí grafický vzor. Nejprve na velkou svislou plochu papíru, do písku v pískovničce, do krupice na tácku a na závěr na pracovní list.
 Fot281 1Fot282 1Fot281 2Fot281 3

 Předškoláci navštívili Národní muzeum v Praze.

Fot279 1 Fot279 2Fot279 3 Fot280 1

 
K podzimu patří pouštění draků. Draky jsme skládali a také zkoušeli pouštět na naší zahradě.Fot278 1Fot278 2Fot278 3

      Společné tvoření rodičů a dětí.

      Fot240 2Fot240 1Fot240 3

                       Fot272 1Fot272 2

Třída SLUNÍČKA Sluníčka80x80

Pracovníci:

Bc.Šárka Jílková - ředitelka školy

Mgr.Radka Mašková - učitelka

Iva Sulovská - úklid