V pondělí 15. 10. 2018 jsme s kamarády z naší školky oslavili Den stromů. Na organizaci akce se svou pomocí podíleli studenti OA a SOŠZE a Kamarád Lorm. Pilně jsme se připravovali výrobou masek a sběrem přírodnin na výletě v holedečském lese. Akci krátkým proslovem zahájila naše paní ředitelka, poté jsme si společně zazpívali píseň Stromy a pak se vydali na jednotlivá stanoviště, kde jsme plnili zábavné úkoly. Na každém stanovišti jsme si vybarvili část mozaiky na druhé straně medaile. Děkujeme za báječné dopoledne.

I 181015 001I 181015 002I 181015 028I 181015 065I 181015 005I 181015 017I 181015 034I 181015 061I 181015 027

fotogalerie

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 jsme se vypravili do lesa v Holedeči, kde jsme si prošli naučnou stezku krásným lesem. Mimo jiné jsme pozorovali přírodu, pojmenovávali, co vidíme kolem sebe, naučili se básničku o veverce a sbírali jsme přírodniny, které ve školce využijeme při dalších činnostech. Plno legrace jsme si užili na dřevěných kůlech. Byl to nádherně strávený říjnový den.

I 181011 009I 181011 020I 181011 042I 181011 056I 181011 040

fotogalerie

Jako každý rok jsme se sešli na drakiádě. Doprovodili nás naši nejbližší - maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, sourozenci a dokonce se na nás přišli podívat kamarádi, kteří už chodí do školy. Vítr sice nefoukal, ale draci za pomoci našich dospěláků stejně honosně plachtili ve vzduchu. To byla podívaná.

I 181009 004I 181009 008I 181009 014I 181009 019I 181009 041I 181009 010

fotogalerie

Užili jsme si s padákem. Nejprve jsme střídali běh a chůzi za doprovodu hry na bubínek a na znamení se vždy přemístili na barvu, kterou určila paní učitelka. Nakonec jsme si odpočinuli za poslechu relaxační hudby.

I 181009 001I 181009 003I 181009 015I 181009 017

fotogalerie

Povídali jsme si o ovoci a zelenině - proč je důležité je jíst, čím pomáhají našemu tělu. Učili jsme se je správně třídit a pojmenovat. Uspořádali jsme si výstavu a ochutnávku toho, co jsme přinesli z domova.

I 181008 005I 181008 008I 181008 009

Vyráběli jsme hruštičky a bedýnky, dokonce jsme vytvářeli strašidýlka z brambor. Brambory jsme také sázeli, hned vybírali a trénovali určování počtu. Lámali jsme si hlavičky nad pracovním listem (třídění ovoce a zeleniny).

I 181008 001I 181008 038I 181008 047I 181008 062

Užili jsme si bramborový den, kdy jsme společnými silami brambory omyli, nakrájeli, paní učitelky je v elektrické troubě upekly (to byla vůně!) a nakonec je na zahrádce společně snědli. Mnozí z nás si dokonce byli přidat. To byla dobrota! :-)

I 181008 012I 181008 020I 181008 069I 181008 072

fotogalerie

Pro zdravé dýchání provádíme dechovou rehabilitaci - tzv. Bublání. Menší děti přefukují vodu z láhve do láhve a ty starší používají Frolovův dýchací trenažér.

I 180930 001I 180930 002I 180930 003I 180930 004I 180930 005

V úterý 25.9.2018 jsme vyrazili do Divadla rozmanitostí v Mostě na krásné, živou hudbou doprovázené představení - Ať žijí duchové, které vzniklo podle stejnojmenného filmu.

I 180925 001I 180925 002I 180925 004I 180925 009

fotogalerie

V úterý 18.9. jsme vyrazili na Stadion Mládí, kde probíhalo vyhodnocení soutěže Tvoříme z odpadu, kterého jsme se účastnili v minulém školním roce. Pro děti byla připravena velká spousta stanovišť. Například skákání do písku, jízda na koloběžkách, skákání na gymbalech, hry s padákem, překážková dráha, štafetový běh a mnoho dalšího. Největší úspěch mělo tetování a skákací hrad.    Děkujeme organizátorům za příjemné dopoledne a těšíme se opět za rok.

I 180918 007I 180918 014I 180918 015I 180918 016

fotogalerie

V rámci dramatické výchovy jsme četli ukázku z knihy Vlk a tma. V průběhu vyprávění příběhu jsme hráli dramatické hry, při kterých jsme se učili vzájemné pomoci, empatii, rozlišovat dobré a špatné chování, reagovat na pocity, rozlišovat lesní zvířátka a zkoušeli jsme pantomimu. Proměnili jsme se na malé vlčky. Vyrobili jsme si masky, které jsme si odnesli domů.

I 180912 002I 180912 009I 180913 002I 180914 002

fotogalerie

Tak nám to po prázdninách opět začíná. Pevně věříme, že jste si ve společnosti vašich nejbližších užili pohodové léto a načerpali dost sil do dalších měsíců.

V září jsme přivítali nové kamarády, kterým pomáháme při prvních dnech ve školce. Postupně se seznamujeme s prostorem mateřské školy a školní zahradou. Byli jsme se podívat, jaké melouny se vypěstovaly na naší zahrádce a pak jsme je druhý den ochutnávali. Užíváme si na pískovišti, učíme se třídní pravidla, poznáváme se, hrajeme spolu první hry a zpíváme první písničky, zkoušíme  hrát dramatické hry a těšíme se na dobrodružství, která spolu budeme zažívat. 

I 180904 001I 180904 006I 180905 013I 180907 002I 180907 015I 180907 036I 180912 008I 180912 012

fotogalerie

Třída SRDÍČKA Srdíčka80x80

Pracovníci: 

Bohumila Černá - učitelka

Marie Řezáčová- učitelka