Ke konci školního roku neodmyslitelně patří školní výlety. Do batůžku sbalit pláštěnku, pití, zdravou svačinku od maminek a tatínků, tvarohové buchty od našich milých paní kuchařinek a můžeme vyrazit do lesa. Nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si přírody. Bylo nám moc krásně.  

I 190530 001I 190530 013I 190530 026I 190530 027

fotogalerie

Se třemi pohádkami nás navštívilo maňáskové divadlo Šikulka. Pohádky se nám moc líbily.

I 190529 001I 190529 002I 190529 006I 190529 012

fotogalerie

S nejstaršími dětmi jsme navštívili Městskou knihovnu Žatec, kde jsme se zapojili do projektu "Čtenářský klub pro předškoláky". Děti zde rozvíjí předčtenářskou gramotnost prostřednictvím práce s textem, kdy spolupracují s lektorkou při poslechu pohádky.

I 190527 001I 190527 002I 190527 010I 190527 011

fotogalerie

Navštívili jsme ZUŠ Žatec. V učebně dramatické hry jsme si zahráli hru a také shlédli výtvarnou dílnu, kde jsme si vybarvili omalovánky. Děti navštěvující taneční kroužek se nám představily se svými tanci, stejně tak hudebníci, kteří nám představili své hudební nástroje a společně jsme si zazpívali.

I 190514 001I 190514 002I 190514 003I 190514 004I 190514 005

I 190514 006I 190514 007

MS 190510 006 I

Začal nám květen a s ním čas pozorování všeho co roste a kvete. Ani my nezahálíme a společně s rodiči přetváříme naši zahradu, abychom měli co objevovat a z čeho se radovat.

Rodičům Emičky a Lukáška děkujeme za pěkné 4 lavičky, které využíváme při nejrůznějších činnostech (můžeme se posadit a číst si pohádku, hrát na hudební nástroje, jen tak si povídat nebo si odpočinout). Dále děkujeme za sestavení tee-pee.

Slova díků věnujeme také rodičům Kubíčka, kteří nám na zmíněné tee-pee navázali provázky a připravili hlínu na zasetí fazolí, do kterého jsme se již pustili. Už se těšíme, až nám tee-pee v parném počasí poskytne chládek a možnost relaxace. 

Děkujeme také rodičům Kryštůfka za 20 špalíků, které využíváme na kutání, zpívání a posezení. 

Rodičům Michalky a Karolínky děkujeme za Ytong, plánujeme postavit si na zahrádce kuchyňku, kde bychom mohli dále tvořit, objevovat pomocí všech smyslů a užívat si naší krásné zahrady.

Již brzy se na vás těšíme při druhém ročníku našeho pikniku.

Budeme se těšit na vaše náměty a nápady k dalšímu vylepšování NAŠÍ ZAHRADY.

I 190502 001I 190502 005I 190502 015I 190502 018

fotogalerie

Jako každý rok, i letos jsme si uspořádali ČARODĚJ REJ. Od rána se to na Srdíčkách hemžilo čarodějnicemi a čaroději z nejrůznějších koutů Žatce a nejbližších obcí. Během dopoledne jsme hráli čarodějnické hry, trénovali let na koštěti, vařili kouzelné lektvary, tančili, řádili, zkrátka dováděli o sto šest.

I 190430 001I 190430 004I 190430 010I 190430 012I 190430 021

Hodné paní kuchařinky nám připravily čarodějnický raut, při kterém jsme si sami mazali veku pomazánkou a nandávali dle svých chutí. To byla dobrota. Děkujeme do kuchyně.

I 190430 022I 190430 024I 190430 028I 190430 029I 190430 030

Po svačině jsme se s kamarády ze třídy Žabiček sešli na školní zahradě, kde na nás čekalo šest stanovišť s nejrůznějšími soutěžemi a úkoly (slalom na koštěti, skákání v pytlích, hod košťátka do pavučiny, kop na bránu ...). Za každé splnění jsme dostali razítko na kartičku.

I 190430 039I 190430 036I 190430 035I 190430 043I 190430 045I 190430 047

Užili jsme si skvělé dopoledne.

I 190430 051

Odpoledně několik holčiček z naší třídy, které chodí na kroužek mažoretek, vystupovalo na Čarodějnickém reji v letním kině.

I 190430 052I 190430 053I 190430 054

fotogalerie

Na velikonoční svátky jsme se pečlivě připravovali. Na školní zahradě jsme si zaseli osení. Nazdobili jsme si třídu a hovořili o velikonočních zvycích a tradicích.

I 190408 001I 190408 005I 190408 006I 190408 014I 190408 016

Z domova jsme nosili vyfouknutá vejce, na která jsme malovali temperovými barvami, zdobili je ubrouskovou technikou, zkoušeli pokus s lakem na nehty ...

I 190417 001I 190417 003I 190417 004

Velikonoční výstava

Vypravili jsme se do Křížovy vily na velikonoční výstavu. Zde jsme pozorovali vystavené exponáty, živého králíčka a kuřátka. Pozorovali jsme zdobení vajíček pomocí rozehřátého vosku a vyzkoušeli si pletení pomlázky.

I 190411 002I 190411 005I 190411 008I 190411 009

fotogalerie

Děti se seznamovaly s vodními živočichy a zvířátky žijícími u vody. Rybník, který děti vytvořily, navštívil vodník Česílko. Ten nám vyprávěl, rozdával úkoly a nakonec nás proměnil v žabičky. My si tak uspořádali žabí koncert, kdy jsme zpívali a hráli na hudební nástroje. Nakonec jsme si vyrobili masku žáby s frkačkou, která nám posloužila jako pomůcka pro dechové cvičení.

I 190405 002I 190405 005I 190405 006I 190405 011I 190405 016

Ve druhém týdnu jsme se věnovali mořským a oceánským živočichům. Celým týdnem nás provázela kniha "Gerda - příběh velryby", konkrétně její ilustrace a dohromady 11 kapitol. Děti pracovaly se čtenářskou kostkou (podle jednotlivých symbolů odpovídaly na otázky před četbou, během četby a po četbě).

Jednotlivé kapitoly provázely činnosti tvořivé dramatiky, během kterých se děti seznámily s řadou metod a technik dramatické výchovy (například si vyzkoušely asociační kruh, zrcadlení, narativní pantomimu, horké křeslo, rytmickou kruhovou hru a spoustu dalších). Dramatické činnosti děti velice bavily, odnášely si z nich skvělý prožitek z celého příběhu. Po činnostech děti verbálně hodnotily své výkony, jednotlivé činnosti a dále využívaly čtenářské kostky.

I 190411 002I 190411 007I 190411 009I 190411 022

fotogalerie

I 190404 001I 190404 010I 190404 015I 190404 019I 190404 020

fotogalerie

Třída SRDÍČKA Srdíčka80x80

Pracovníci: 

Bohumila Černá - učitelka

Marie Řezáčová- učitelka