I 190604 001I 190604 002I 190604 003I 190604 004I 190623 002I 190623 001I 190623 003I 190623 004

Ke konci školního roku neodmyslitelně patří školní výlety. Do batůžku sbalit pláštěnku, pití, zdravou svačinku od maminek a tatínků, tvarohové buchty od našich milých paní kuchařinek a můžeme vyrazit do lesa. Nadýchat se čerstvého vzduchu a užít si přírody. Bylo nám moc krásně.  

I 190530 001I 190530 013I 190530 026I 190530 027

fotogalerie

Se třemi pohádkami nás navštívilo maňáskové divadlo Šikulka. Pohádky se nám moc líbily.

I 190529 001I 190529 002I 190529 006I 190529 012

fotogalerie

S nejstaršími dětmi jsme navštívili Městskou knihovnu Žatec, kde jsme se zapojili do projektu "Čtenářský klub pro předškoláky". Děti zde rozvíjí předčtenářskou gramotnost prostřednictvím práce s textem, kdy spolupracují s lektorkou při poslechu pohádky.

I 190527 001I 190527 002I 190527 010I 190527 011

fotogalerie

Navštívili jsme ZUŠ Žatec. V učebně dramatické hry jsme si zahráli hru a také shlédli výtvarnou dílnu, kde jsme si vybarvili omalovánky. Děti navštěvující taneční kroužek se nám představily se svými tanci, stejně tak hudebníci, kteří nám představili své hudební nástroje a společně jsme si zazpívali.

I 190514 001I 190514 002I 190514 003I 190514 004I 190514 005

I 190514 006I 190514 007

MS 190510 006 I

Začal nám květen a s ním čas pozorování všeho co roste a kvete. Ani my nezahálíme a společně s rodiči přetváříme naši zahradu, abychom měli co objevovat a z čeho se radovat.

Rodičům Emičky a Lukáška děkujeme za pěkné 4 lavičky, které využíváme při nejrůznějších činnostech (můžeme se posadit a číst si pohádku, hrát na hudební nástroje, jen tak si povídat nebo si odpočinout). Dále děkujeme za sestavení tee-pee.

Slova díků věnujeme také rodičům Kubíčka, kteří nám na zmíněné tee-pee navázali provázky a připravili hlínu na zasetí fazolí, do kterého jsme se již pustili. Už se těšíme, až nám tee-pee v parném počasí poskytne chládek a možnost relaxace. 

Děkujeme také rodičům Kryštůfka za 20 špalíků, které využíváme na kutání, zpívání a posezení. 

Rodičům Michalky a Karolínky děkujeme za Ytong, plánujeme postavit si na zahrádce kuchyňku, kde bychom mohli dále tvořit, objevovat pomocí všech smyslů a užívat si naší krásné zahrady.

Již brzy se na vás těšíme při druhém ročníku našeho pikniku.

Budeme se těšit na vaše náměty a nápady k dalšímu vylepšování NAŠÍ ZAHRADY.

I 190502 001I 190502 005I 190502 015I 190502 018

fotogalerie

Jako každý rok, i letos jsme si uspořádali ČARODĚJ REJ. Od rána se to na Srdíčkách hemžilo čarodějnicemi a čaroději z nejrůznějších koutů Žatce a nejbližších obcí. Během dopoledne jsme hráli čarodějnické hry, trénovali let na koštěti, vařili kouzelné lektvary, tančili, řádili, zkrátka dováděli o sto šest.

I 190430 001I 190430 004I 190430 010I 190430 012I 190430 021

Hodné paní kuchařinky nám připravily čarodějnický raut, při kterém jsme si sami mazali veku pomazánkou a nandávali dle svých chutí. To byla dobrota. Děkujeme do kuchyně.

I 190430 022I 190430 024I 190430 028I 190430 029I 190430 030

Po svačině jsme se s kamarády ze třídy Žabiček sešli na školní zahradě, kde na nás čekalo šest stanovišť s nejrůznějšími soutěžemi a úkoly (slalom na koštěti, skákání v pytlích, hod košťátka do pavučiny, kop na bránu ...). Za každé splnění jsme dostali razítko na kartičku.

I 190430 039I 190430 036I 190430 035I 190430 043I 190430 045I 190430 047

Užili jsme si skvělé dopoledne.

I 190430 051

Odpoledně několik holčiček z naší třídy, které chodí na kroužek mažoretek, vystupovalo na Čarodějnickém reji v letním kině.

I 190430 052I 190430 053I 190430 054

fotogalerie

Na velikonoční svátky jsme se pečlivě připravovali. Na školní zahradě jsme si zaseli osení. Nazdobili jsme si třídu a hovořili o velikonočních zvycích a tradicích.

I 190408 001I 190408 005I 190408 006I 190408 014I 190408 016

Z domova jsme nosili vyfouknutá vejce, na která jsme malovali temperovými barvami, zdobili je ubrouskovou technikou, zkoušeli pokus s lakem na nehty ...

I 190417 001I 190417 003I 190417 004

Velikonoční výstava

Vypravili jsme se do Křížovy vily na velikonoční výstavu. Zde jsme pozorovali vystavené exponáty, živého králíčka a kuřátka. Pozorovali jsme zdobení vajíček pomocí rozehřátého vosku a vyzkoušeli si pletení pomlázky.

I 190411 002I 190411 005I 190411 008I 190411 009

fotogalerie

Děti se seznamovaly s vodními živočichy a zvířátky žijícími u vody. Rybník, který děti vytvořily, navštívil vodník Česílko. Ten nám vyprávěl, rozdával úkoly a nakonec nás proměnil v žabičky. My si tak uspořádali žabí koncert, kdy jsme zpívali a hráli na hudební nástroje. Nakonec jsme si vyrobili masku žáby s frkačkou, která nám posloužila jako pomůcka pro dechové cvičení.

I 190405 002I 190405 005I 190405 006I 190405 011I 190405 016

Ve druhém týdnu jsme se věnovali mořským a oceánským živočichům. Celým týdnem nás provázela kniha "Gerda - příběh velryby", konkrétně její ilustrace a dohromady 11 kapitol. Děti pracovaly se čtenářskou kostkou (podle jednotlivých symbolů odpovídaly na otázky před četbou, během četby a po četbě).

Jednotlivé kapitoly provázely činnosti tvořivé dramatiky, během kterých se děti seznámily s řadou metod a technik dramatické výchovy (například si vyzkoušely asociační kruh, zrcadlení, narativní pantomimu, horké křeslo, rytmickou kruhovou hru a spoustu dalších). Dramatické činnosti děti velice bavily, odnášely si z nich skvělý prožitek z celého příběhu. Po činnostech děti verbálně hodnotily své výkony, jednotlivé činnosti a dále využívaly čtenářské kostky.

I 190411 002I 190411 007I 190411 009I 190411 022

fotogalerie

Třída SRDÍČKA Srdíčka80x80

Pracovníci: 

Bohumila Černá - učitelka

Marie Řezáčová- učitelka