Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

ŠVP PV:
"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017
 

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

TOPlist

Přihlášení

Dnes k nám přišli s nadílkou:

  mikuláš  čertík1  änděl

 ČMA

 

čertoviny 2018

První pozvánky na vánoční besídky. 

besídkasrdíčkabesídkasluníčkaweb1II pl besidka18

Motýlci besídkaA3 pl Besidka18

jarmark1 2018whrneček

V pondělí 12. listopadu proběhlo ve třídě Sluníček první temtické setkání v rámci projektu: "Šablony pro MŠ Bratří Čapků Žatec", reg.č."CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003797" s názvem "Když on chvilku neposedí". 

Paní psycholožka Petra Gistrová popisovala a vysvětlovala přístup k dětem s ADHD, dávala rodičům užitečné rady, odpovídala na mnohé dotazy a nakonec doporučila zajímavou literaturu:

setkání s psychologem 01 2018 11 12setkání s psychologem 02 2018 11 12setkání s psychologem 03 2018 11 12setkání s psychologem 04 2018 11 12setkání s psychologem 05 2018 11 12setkání s psychologem 06 2018 11 12setkání s psychologem 07 2018 11 12setkání s psychologem 08 2018 11 12setkání s psychologem 09 2018 11 12

Zapojili jsme se do projektu PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Informace na web

Ve školním roce 2018/2019 proběhne první  tematické setkání pro rodiče v rámci projektu: "Šablony pro MŠ Bratří Čapků Žatec", reg.č."CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003797" 

Setkání s názvem "Když on chvilku neposedí" pro rodiče připravila paní Mgr. Petra Gistrová, psycholog a vedoucí PPP v Žatci. Již samotný název setkání přibližuje téma o kterém se bude hovořit.

 psycholog setkání web

Setkání s logopedem plánované na listopad se uskuteční v lednu. Děkujeme za pochopení.  Setkání rodičů s logopedem plné nápadů. Jak si hrát a povídat - zábavné učení a cvičení, výroba pomůcek. Co všechno lze vymyslet, aby to bavilo děti i dospěláky o tom si budeme povídat s logopedem Mgr. Alenou Bajerovou.

logohrátky 2018

 

Vážení rodiče, již tradičně se na podzim scházíme a užíváme si společně HALLOWEEN, jinak také "strašidlácké" podzimní odpoledne. Každá třída má svůj plán a čas. Zde najdete přehled setkání a pozvánek z jednotlivých tříd. Třída Žabiček - 31.10.2018, třída Sluníček - 31.10. 2018, třída Včeliček - 24.10.2018, třída Srdíček - 25.10.2018, Motýlci - 25.10.2018, Fialky - 25.10.2018.

          Žabičky                                  Sluníčka                                  Včeličky

pl Dyne18 IIsluníčka dýňování 2018A3 pl Bramboriada

      Srdíčka                           Motýlci                           Fialky

srdíčka dýňování 2018dýňování motýlci 2018dýňování fialky 2018 

 

 

Den stromů 2018

výlet do les 10 18