Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

ŠVP PV:
"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017
 

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

TOPlist

Přihlášení

 Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na odpolední setkání, tentokrát jsou připraveny ukázky her, hraček, didaktických pomůcek. Přijďte si inspirovat a vyzkoušet si z pestré nabídky. Jistě bude učení bavit i vás a vyberete pro své dítě a pro společné chvilky zajímavou, naučnou a smysluplnou zábavu. Toto setkání pro rodiče je připraveno v rámci projektu: "Šablony pro MŠ Bratří Čapků Žatec", reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003797

Učení nás baví 2019

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na setkání s psycholožkou Mgr. Janou Šusterovou. Tématem je ŠKOLNÍ ZRALOST, vzhledem k blížícím se zápisům do základních škol je to jistě zajímavé a přínosné téma. Bude zde prostor pro dotazy a osobní konzultace. Toto setkání pro rodiče je připraveno v rámci projektu: "Šablony pro MŠ Bratří Čapků Žatec", reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003797

Školní zralost 2019

 

Na úterý 5. února 2019 je připraveno další setkání pro rodiče v rámci projektu: "Šablony pro MŠ Bratří Čapků Žatec", reg.č."CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003797" .  Srdečně Vás zveme na setkání s logopedkou.

 logohrátky 02 2019

Z DŮVODU NEMOCI SE PŘEDNÁŠKA NEKONÁ. Náhradní termín včas oznámíme. Děkujeme za pochopení.

Na čtvrtek 24. ledna 2019 je připraveno další setkání pro rodiče v rámci projektu: "Šablony pro MŠ Bratří Čapků Žatec", reg.č."CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003797" .  Srdečně Vás zveme na setkání s dětskou lékařkou. 

setkání s lékařem web

 

V pátek 11. ledna 2019 se v naší mateřské škola uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix. Více informací na Prima Vizus

Zájemci o vyšetření uhradí poplatek 150,- Kč za vyšetření dítěte ve třídě a podepíšou souhlas s vyšetřením v tabulce na vyžádání u učitelek ve třídě. Doklad o zaplacení obdrží rodiče v obálce společně s potvrzením o vyšetření a s výsledkem vyšetření.

PF 2019web

Oz vanoce18

Zapojili jsme se do projektu Ježíškova vnoučata. Jedná se o projekt Českého rozhlasu, který propojuje lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.My jsme ještě malí na to, abychom mohli kupovat věcné dary. A tak jsme se rozhodli, že vyrobíme přání, která opuštěným babičkám a dědečkům s láskou vyrobíme a pošleme. 
 O Vánoce by nikdo neměl být sám. A pokud se shodou nešťastných událostí tak stane, věříme, že přání od dětí pohladí na duši a pocit osamělosti vystřídá alespoň malé potěšení, či pocit sounáležitosti s námi všemi.
Ježíškova vnoučata foto
 

 

Dnes 5.12.2018 k nám přišli s nadílkou:

  mikuláš  čertík1  änděl

 ČMA

 

čertoviny 2018