Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

Dokumenty

ŠVP PV:

"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017

Rozpočet a Střednědobý výhled

GDPR

PROJEKTY

TOPlist

Přihlášení

Využili jsme možnosti zapůjčení SEVA BOXU zdarma. 

SEVA je česká stavebnice, vyrábí se již 40 let. Překvapila nás svou novou barevností a rozšířeným výběrem jednotlivých prvků. Tato stavebnice rozvíjí motoriku, kreativitu, technické myšlení a kognitivní schopnosti. Zaujala kluky i holčičky, které ocenily nové barevné provedení. Dříve bývala SEVA pouze bílo-modrá. Stavebnici jsme měli možnost si vyzkoušet a vrátit. Vracet ji nebudeme, už u nás zůstane a určitě dokoupíme další.

Více informací o této stavebnici naleznete na: http://www.seva-czech.cz/

PHOTO 2019 06 14 12 30 27PHOTO 2019 06 14 12 30 27 1PHOTO 2019 06 14 12 30 27 2PHOTO 2019 06 14 12 30 29PHOTO 2019 06 14 12 30 30PHOTO 2019 06 14 12 30 30 1

zahradní slavnost 2019

Měsíc školních zahrad  náhradní termín - čtvrtek 13. června od 15:00 hodin

Každoročně v květnu vzdávají školy po celém světě hold svým zahradám, hřištím a dvorkům – místům, která jsou ideální k propojování teorie s praxí při výuce, tvoření a hrám, k poznávání přírody, seznamování dětí s okolním světem i rozvoj místní komunity...  CO JE MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD?  USPOŘÁDÁME PIKNIK! Těšíme se na Vás!

Při této příležitosti se ukuteční také setkání pro rodiče v rámci projektu: "Šablony pro MŠ Bratří Čapků Žatec", reg.č."CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003797".

Měsíc školních zahrad Učíme se v přírodě

A jedem na výlet! Tentokrát se vydáme na dvě místa. Včeličky a Motýlci si "odletí" do Krásného Dvora.

Žabičky, Srdíčka, Fialky a Sluníčka se vypraví do lesa v okolí hradu Pravda.

výlet Krásný Dvůr 2019  výlet les Pravda 2019

Velké poděkování patří panu truhláři Jaroslavu Kvardovi z Tuchořic, který nám zdarma opravil lavičky na školní zahradě. Mají zcela nové dřevěné sedací plochy, krásně upravený povrch a opravenou kovovou část, která nebyla dostatečně stabilní. Jsou jako nové!  Děkujeme!

 opravené lavičky Kvarda opravené lavičky Kvarda1

Velké poděkování posíláme do Radíčevsi ke Kolouchům a Šťastným! Děkujeme za velikou pomoc na zahradě a za nádhernou lavičku kolem stromu, kterou nám nechali vyrobit u pana truhláře J. Kvardy. Děkujeme!

lavička KŠ 1 lavička ŠK

Další velké poděkování patří manželům Hobzovým a manželům Lhotským, kteří nám vytvořili stolky s lavičkami a sedátky. Využili kmeny stromů, které uschly a bylo nutné je pokácet, a takto vtipně je pro hry dětí upravili. Děkujeme! 

posezení HL posezení HL 1

 To se nám ale sešlo pomocníků! Dobrý nápad, šikovné ruce, ochota a potom následuje OBROVSKÁ KUPA DĚTSKÉ RADOSTI. A že si to děti umí užívat. 

Pohádka v MŠ

Naše mateřská škola se zúčastnila dne 12. března 2019 oblastního kola LOUNSKÁ MATEŘINKA, které probíhá v Lounech ve Vrchlického divadle. Vystoupení s dětmi připravily paní učitelky Bohumila Černá a Hana Vodičková. Do přípravy a vytváření kostýmů se zapojily další učitelky školy a také rodiče. Díky této spolupráci se podařilo připravit vystoupení, které opět zaujalo a byli jsme vybráni do celostátního finále. Kritéria pro výběr účastníků na celostátní finále: originalita a výraznost, nikoli dokonalost provedení. Dále je výběr podřízen programové skladbě vystoupení v Nymburce. Účast na tomto projektu finančně podpořilo Město Žatec. Děkujeme!

V sobotu 4.května 2019 děti společně s učitelkami a rodiči vyrazily na finále MATEŘINKY do Nymburka. Tuto akci již hradili účastníci sami. Velké poděkování patří úplně všem, ale především paní učitelkám, které se ve svém volném čase tomuto projektu věnovaly.

48f71d02 8259 467d ae7f a239b99f8753MATEŘINKA Nymburk FOTOGALERIE

ČARODĚJ REJ 2019

Podle ustanovení §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů projednala ředitelka MŠ se zřizovatelem přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin. Rada města Žatce  na 6. jednání přijala usnesení č. 190/19 Přerušení provozu MŠ Žatec v době letních prázdnin 2019. USNESENÍ RM-2019

ČERVENEC - PROVOZ  1.7. - 31.7. 2019

SRPEN - PŘERUŠEN PROVOZ MŠ   1.8. - 30.8.2019

V době přerušení provozu mateřské školy můžete umístit dítě v jiné MŠ nebo v dětské skupině, více informací na  www.dsmpsv.cz.

 

Využívání digitálních technologií ve výuce je dnes již běžné i v mateřských školách. Nás to baví! A jak to probíhá?

Naše školka je zapojena v digibuňce pro MŠ a 1.stupeň ZŠ, v rámci této spolupráce máme možnost zapůjčovat si robotické včelky Beeboty a MagicBox a využívat je ve výuce. 

Programovatelná robotická hračka včelka Bee-bot je digitální interaktivní pomůcka na rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti, plánování a předmatematických dovednostíTakto s BeeBoty pracovaly v loňském roce paní učitelky

Naše školka má již vlastní sadu Beebotů, ale protože je nás ve školce hodně, tak je výborné mít možnost půčovat si další sadu a další plátna s úkoly. Do školky nám je v pondělí 1.dubna přinesl pan učitel Kranda ze ZŠ Jižní, který se o žateckou digibuňku stará.    UKÁZKA

Ale to není všechno! Ještě testujeme MagicBox. MagicBox promění jako mávnutím kouzelného proutku podlahu školky ve strhující interaktivní svět pro malé předškoláky s pracovní plochou o velikosti 200 x 125 cm! Mobilní skřínka MagicBox v sobě ukrývá špičkový interaktivní projektor, malý, ale výkonný počítač s Wifi a ozvučením. Ve školce máme podobné zařízení s názvem 3Box a tak teď zkoušíme, porovnáváme...