Prázdninový provoz mateřské školy od 3.8. do  31.8.2020.

V provozu budou třídy: MOTÝLCI 6:00 - 16:30 - třída je v přízemí pavilonu se zelenou střechou - telefon: 607 097 846 

                                 VČELIČKY 7:30 - 15:00 - třída je v patře pavilonu s hnědou střechou - telefon: 774 808 153

V pondělí 3.8. 2020 se děti budou scházet ve třídě MOTÝLKŮ. Paní učitelky Vám sdělí další informace o rozdělení dětí do tříd.

Budeme s dětmi trávit  maximum času na školní zahradě.

Domečky mapka prázdniny 2020

 

 

Vážení rodiče nově přijatých dětí, 

zveme Vás na informativní schůzku 24. června 2020. Vzhledem k zajištění ochrany zdraví, prosíme o dodržení všech platných opatření (rouška v uzavřených prostorách, použití dezinfekce). Ze stejných důvodů dále prosíme o účast pouze jednoho člena rodiny - zákonného zástupce dítěte. Děkujeme a těšíme se na setkání.

Schůzka pozvánka 2020

Vážení rodiče, 

vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-COV-2, si VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT NA PŘÍSNÁ PRAVIDLA, KTERÝMI SE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÍDÍ. 

Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ!  BEZ PODEPSÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ VPUŠTĚNO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY!

 ZDRAVOTNÍ STAV

Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění. S příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit ani osoba, která dítě přivádí.

V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude rodič neprodleně telefonicky kontaktován. RODIČ JE POVINEN SI PRO DÍTĚ DO MŠ OKAMŽITĚ PŘIJET!

U dětí trpících alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Do mateřské školy je dovolen vstup pouze jedné doprovázející osobě. Doprovázející osoba má po celou dobu pobytu v areálu MŠ zakrytá ústa a nos rouškou (pokud nedojde ke změnám – opatření vydaných MZ, vládou ČR).

Před mateřskou školou a v celém objektu MŠ dodržujte povinné rozestupy.

V šatně smí být současně maximálně 2 doprovázející osoby. Vstupujte do objektu školy po zazvonění a až po vyzvání učitelkou ke vstupu! (z důvodu omezeného počtu osob v šatně).

Při vstupu do mateřské školy VŽDY POUŽIJTE DEZINFEKCI!

Po předání dítěte učitelce a provedení ranního filtru, okamžitě opusťte budovu školy. Nezdržujte se v šatně!

DO ODVOLÁNÍ JE ZAKÁZÁNO NOSIT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRAČKY Z DOMOVA!!! V poličkách šatních bloků budou mít děti pouze odložené oděvy a nejnutnější věci na převléknutí.

Dítě si před vstupem do třídy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem za pomoci učitelky. Použije jednorázový papírový ručník.

Aktivity budou organizovány tak, aby mohly probíhat co nejvíce venku na školní zahradě. Pro pobyt venku se využívá pouze areál a zahrada MŠ.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemusí v mateřské škole používat roušku. Ostatní zaměstnanci školy roušky v mateřské škole používají - řídí se platnými nařízeními MZ, vlády ČR. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici ochranné prostředky (roušky, rukavice, případně štíty) a podle svého uvážení mohou tyto ochranné prostředky používat. Rodiče dětí měli možnost vyjádřit se zda požadují, aby jejich dítě mělo v MŠ roušku a své vyjádření podepsali. Požadavek vznikl ve dvou případech na nošení roušky na procházce. Vzhledem k tomu, že se děti budou pohybovat pouze v areálu mateřské školy (v souladu s doporučením MŠMT) nevznesl nikdo z rodičů požadavek, aby jeho dítě používalo v mateřské škole roušku.

Více informací viz PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 18.5. - 30.6.2020:

Provoz MŠ 18 05 2020 1Provoz MŠ 18 05 2020 2

 

Chceme zajistit co nejlepší podmínky pro Vaše děti, respektujte, prosím, tato opatření. Věříme, že s Vaší pomocí, pochopením a zodpovědným přístupem vše zvládneme. Těšíme se na Vás! 

Vážení rodiče,

pro bližší informace k nástupu dětí do mateřské školy Vás budeme kontaktovat. V minulých letech jsme vždy na konci června připravili  informativní schůzku, kde jsme vše potřebné mohli sdělit osobně. Pro rodiče nově nastupujících dětí máme připravené informace v tištěné podobě (informace o tom, co dětem připravit do školky, způsob provádění plateb, organizační pokyny a samozřejmě informaci do které třídy se můžete těšit). Pokud to situace dovolí, tak bychom pro Vás tuto schůzku rádi letos také připravili. V tuto chvíli ale nevíme, jaká budou další opatření, zda to bude možné. Sledujte proto, prosím, informace na našich stránkách. Pokud nebude možné setkání v červnu uspořádat, vše potřebné Vám zašleme na Váš e-mail a budeme Vás telefonicky kontaktovat. Stejně tak i Vy neváhejte a v případě potřeby se na nás obraťte telefonicky 774 808 151, 415 741 051, nebo na e-mail školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výsledky zápis 2020 web

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem a vedením mateřských škol je termín znovuotevření mateřské školy pondělí 18.5.2020. Mateřská škola bude otevřena v režimu omezeného provozu v souladu s §3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění platných předpisů.

Další podrobnější informace budou doplněny v průběhu středy 6.5.2020. - sledujte naše stránky.

Během středy 6.5.2020 Vás bude kontaktovat paní učitelka z vaší třídy z telefonního čísla třídy. 

Fialky - 601 390 878       Sluníčka - 774 808 152       Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka - 702 019 838    Žabičky  - 607 097 845        Motýlci   - 607 097 846

Chceme připravit pro Vaše děti bezpečné prostředí a radostný návrat do školky. K tomu je potřeba Vaše spolupráce za kterou předem děkujeme. 

V souladu s § 6 a v návaznosti na § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění platných předpisů. Pokud nebude dítě přítomno v MŠ ani jeden den v měsíci do konce školního roku, měsíční úplata se nebude vybírat, bude zcela prominuta. Toto mimořádné opatření platí do konce školního roku 2019/2020 tj. do 31.8.2020.

Rodič/zákonný zástupce dítěte, který potřebuje v souvislosti s výkonem zaměstnání, aby dítě docházelo do mateřské školy musí vyplnit:

1. Čestné prohlášení (viz příloha), které předá mateřské škole těsně před nástupem, nebo v den nástupu dítěte do MŠ. 

2. Informační dotazník, který neprodleně doručí vedení školy vhozením do schránky MŠ Žatec Bratří Čapků 2775 (případně osobně), nebo zašlete e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 13. 5. 2020.

Dokumenty ke stažení:

Prohlaseni2020  Dotaznik inf 

 

 

Pracovní listy a zajímavé odkazy naleznete zde  (Informace pro rodiče - odkazy)

A) PODÁNÍ ŽÁDOSTI V MŠ

 1. Zavolejte na telefonní číslo 774 808 151 pro objednání data a času zápisu.  Volat pro domluvení termínu můžete od pondělí 11.5. 2020 od 7:00 hodin. Prosíme, dodržujte čas na který jste objednáni, buďte ohleduplní. (V případě nedodržení je potřeba telefonicky domluvit jiný termín.)

2. Nezapomeňte si vzít s sebou: 1.občanský průkaz,  2.rodný list dítěte,  3. očkovací průkaz dítěte,  4. vyplněnou žádost,  5. čestné prohlášení  (viz tiskopisy ke stažení) a doporučujeme přinést si vlastní propisku.

3. Seznamte se s  Kritérii pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021

 

Další možnosti zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 

B) PODÁNÍ ŽÁDOSTI PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY   ID datové schránky MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775: hwa5m8t                                

 

C) PODÁNÍ ŽÁDOSTI e-mailem S UZNÁVANÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM  ( POZOR nelze jen poslat prostý email!)                                               

 

D) VHOZENÍM ŽÁDOSTI DO VYHRAZENÉ SCHRÁNKY PŘED BUDOVOU MŠ                                                                                                                            Obálku s žádostí a dokumenty vložit do zapečetěné schránky označené nápisem ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Schránka se vybírá 1x denně, vždy po skončení zápisu. 

 

CO ODESÍLÁTE / VHAZUJETE DO SCHRÁNKY:

1. vyplněnou žádost  (viz tiskopisy ke stažení)

2. kopii rodného listu

3. kopii očkovacího průkazu 

4. čestné prohlášení (viz tiskopisy ke stažení)

 Nezapomeňte uvést kontaktní údaje, aby Vám mohlo být sděleno číslo, pod kterým je Vaše žádost evidována.  

Trvalé bydliště uvedené v žádosti bude ověřeno na MÚ Žatec

 

TISKOPISY KE STAŽENÍ:

    ŽÁDOST                 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ        Kritéria (tisknout není potřeba)

 Zápis žádost         Zápis čestné prohlášení           Zápis kritéria

Předložení očkovacího průkazu a čestné prohlášení se netýká dětí v povinném roce předškolního vzdělávání.

Pro případné další informace volejte na 774 808 151 (můžete volat v průběhu celého dne).

 

 

Vážení a milí rodiče,

letos vzhledem k mimořádné situaci bude probíhat zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v úplně jiném režimu než v předchozích letech. Je to pro nás pro všechny nová a náročná situace. Budeme se snažit být Vám ve všem nápomocní a stejně tak prosíme i Vás o trpělivost.  Těšíme se na Vás a především na Vaše děti. Věřím, že se nám podaří vše společně zvládnout.

Zápis plakát

 

 

Za měsíc březen 2020 byla úplata za předškolní vzdělávání snížena poměrnou částí na částku 235,- Kč

Pokud bude provoz mateřské školy v následujících měsících (duben, květen):

 a) zcela uzavřen (předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc), budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni

 b) částečně uzavřen (předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce), bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou částí

Přeplatky za stravné a školné budou vyúčtovány na konci školního roku, v případě dotazů volejte na 774 808 151.

  • Snížení školného

Pokračujeme v šití roušek, dodáváme do Nemocnice Žatec, vojákům, MÚ Žatec, Dětské onkologii Praha Motol, do místních obchodů, poštovním doručovatelkám, občanům kteří se na nás obracejí...

K dnešnímu dni včetně víkendu jsme ušily 2240 roušek. Začaly jsme s šitím roušek s kapsou pro případné vložení filtru z nanovláken. Technická univerzita v Liberci, která nanovlákno vyvinula, rozšiřuje výrobu a doufáme, že bude brzo dostupné pro všechny.

Děkujeme všem rodičům a lidem z okolí, kteří nás zásobují látkou, gumičkami, bavlněnými tkalouny. Děkujeme za podporu a myslíme na Vás! Moc si přejeme, aby se situace co nejdříve vrátila do normálu. Těšíme se, že se s Vámi budeme opět denně vídat.

Společně to zvládneme. 

200324 015200324 018200324 025200324 033200324 037

fotogalerie