Get Adobe Flash player

Kontaktní údaje

Mateřská Škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: 415741051
Mobil: 774808151
Email: msalergo@msalergo.cz
Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace
Platnost ŠVP 3 roky

 

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

TOPlist

Přihlášení

Zveme Vás na první tematické setkání s rodiči zaměřené na bezpečnost dětí na silnici. Důležité téma pro všechny dospěláky a děti. Dozvíte se jaké chyby nejčastěji děláme, na co si dát pozor a zcela jistě bude prostor i pro dotazy a povídání. Děti si mohou své dovednosti a znalosti hned také vyzkoušet. Toto setkání proběhne ve spolupráci s Městskou policií Žatec, Autoškolou Janouš (a ještě doplníme další spolupracující subjekty). Nepodceňujte nebezpečí na silnici a nezapomeňte, že opakování je matka moudrosti, takže i když všechno víte, tak je dobré si to připomenout a procvičit a být vzorem pro své děti. Těšíme se na Vás. 

 Na silnici bezpečně 2017

 

 

 

 

Třídní schůzky:

úterý  5.září   třída Srdíčka od 16:00hodin

středa 6.září   třída Motýlci od 16:00hodin

čtvrtek 7.září  třídy: Fialky od 15:30hodin / Včeličky od 15:30hodin / Sluníčka od 15:45hodin / Žabičky od 16:00hodin

Přehled akcí s termíny na školní rok 2017/2018 najdete v menu MŠ Alergo - Akce školy. Přehled je průběžně doplňován.

Logolink OP VVV hor barva cz

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV  a zažádala v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ o dotaci ve výši 569 008,-Kč. Po procesu hodnocení byla tato dotace schválena.

název projektu: "Šablony pro MŠ Bratří Čapků Žatec", reg.č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003797"

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakulikulárních aktivit, spolupráce s rodiči.

Pro rodiče připravujeme v rámci tohoto projektu tematická setkávání. Více informací poskytneme na třídních schůzkách. O těchto akcích budete informováni formou plakátků a zde v aktualitách. 

Vážení rodiče, nabízím Vám možnost shlédnout video, které Vás jistě zaujme. Věřím, že odpoví na některé otázky rodičům, kteří v září poprvé přivedou své dítko do školky. Určitě potěší všechny rodiče, kteří berou svou rodičovskou roli zodpovědně a chtějí pro své dítě to nejlepší. Vítejte ve školce! Šárka Jílková, ředitelka MŠ

Školní rok zahajujeme v pondělí 4. září 2017.

Věříme že jste prožili krásné léto a těšíme se na Vás.