Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

Dokumenty

ŠVP PV:

"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017

Rozpočet a Střednědobý výhled

GDPR

PROJEKTY

TOPlist

Přihlášení

MONETA Money Bank

číslo účtu: 1801225 714/0600 

do popisku: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

VARIABILNÍ SYMBOL SE NEUVÁDÍ, k identifikaci platby JE NUTNÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE V POPISKU

 

Finanční normy platné od 1.4.2019:

děti 3-6 let   31,-Kč/den      (přesnídávka 7,-Kč;  oběd 18,-Kč;  svačina 6,- Kč)

děti 7-10 let    33,- Kč/den  (přesnídávka 8,-Kč;  oběd 19,- Kč; svačina 6,- Kč)

 Finanční normy jsou stanoveny podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

STRAVNÉ   650,-Kč

ŠKOLNÉ     390,-Kč 

 

MĚSÍČNÍ PLATBY:

DĚTI 3-5leté   1040,-Kč/měsíc    (stravné 650,-Kč + školné 390,- Kč)

PŘEDŠKOLÁCI (děti, které v daném šk.roce dovrší 6 let) mají bezplatnou šk. docházku platí pouze stravné 650,-Kč/měsíc 

DĚTI 7leté (děti, které v daném šk. roce dosáhnou 7let) 700,-Kč/měsíc, mají bezplatnou šk. docházku platí pouze stravné

 

Platby provádějte převodem z banky, nejlépe trvalým příkazem, do popisku uveďte příjmení a jméno dítěte. Hotovostní platba je možná ve výjimečných případech viz Školní řád MŠ.

Úhrada úplaty za vzdělávání (školné) je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Úhrada úplaty za školní stravování je splatná do posledního dne předcházejícího měsíce.

Přeplatky hospodářka školy vyúčtovává 1x ročně (během letních prázdnin).

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

Nepřítomnost a opětovnou přítomnost (návrat po nemoci) dítěte je nutno nahlásit nejpozději do 7:30 hodin téhož dne.

Omlouvat děti můžete osobně, zápisem do sešitu v šatně dětí a telefonicky. Volat nebo posílat sms lze přímo do tříd.

třída Fialky:       601 390 878                   třída Srdíčka:     702 019 838

třída Sluníčka:   774 808 152                   třída Žabičky:     607 097 845                     

třída Včeličky:    774 808 153                   třída Motýlci:      607 097 846