Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

Dokumenty

ŠVP PV:

"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017

Rozpočet a Střednědobý výhled

GDPR

PROJEKTY

TOPlist

Přihlášení

1  2  3

 

2011

V tomto roce škola změnila svůj vzhled. Od dubna do srpna 2011 proběhla výměna oken a zateplení všech budov.


2008

V říjnu 2008 se podařilo vybudovat na zahradě nové herní prvky.


1999

Rozšiřujeme naši vzdělávací nabídku o další nadstandartní činnosti, formou zájmových kroužků.


Vznikla keramická dílna a byla zakoupena pec.
Vznikla výtvarná dílna.

Učebna cizích jazyků (AJ, NJ).


Ve vestibulu zadního pavilonu (hnědá střecha) jsme vybudovali pískoviště.

Vynikla šestá třída mateřské školy – dnešní třída Motýlků. Najdete ji v přízemí druhého zadního pavilonu (zelená střecha).
Jesle jsou  provozovány pouze v horním patře tohoto pavilonu.


1998

Proběhla rekonstrukce střech celého komplexu na barevné sedlové střechy.


Po roce 1994 došlo k dalším velkým úpravám a změnám.


Bazén

Přibyl zadní pavilon(pod hnědou střechou) s bazénem, který jsme
rekonstruovali a upravovali pro potřeby předškolních dětí a činnost
našeho speciálního programu.


Tělocvična

Přilehlý prostor u bazénu - odpovídající velikostí jedné třídě, jsme využili k vybudování prostorné tělocvičny.


Pátá třída

V horním patře tohoto pavilonu vznikla další, v pořadí pátá třída mateřské školy - dnešní třída Včeliček – Alergo 3.


1994

Významným mezníkem v práci naší školy je rok 1991, kdy se všeobecná
koncepce školy rozšířila o SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO DĚTI ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ
A ZNEVÝHODNĚNÉ, DĚTI S ČASTÝM ONEMOCNĚNÍM HCD, ALERGIKY, ASTMATIKY.

Tento program se postupně rozšířil z jedné třídy Alergo rozšířil do tří tříd Alergo.


Od roku 1991 se datuje spolupráce s ALERGO KLUBEM Praha, pediatrem a
dalšími odborníky v této problematice. V současnosti je tento program
rozšířen již do všech tříd.


1985

Škola byla otevřena jako zařízení pro předškolní výchovu se všeobecně
rozvíjejícím programem pro děti, který odpovídal dané době.

Mateřská škola byla tehdy součástí komplexu,  fungovala pouze ve dvou
předních pavilonech. V zadních pavilonech byly jesle a rehabilitace.

 

4  5  6