Třída SRDÍČKA Srdíčka80x80

Pracovníci: 

Bohumila Černá - učitelka

Natálie Krobová- učitelka

Jana Kubínová - úklid

Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

ŠVP PV:
"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017

Rozpočet a Střednědobý výhled

GDPR

 

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

TOPlist

Přihlášení

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme si na Srdíčkách udělali BÁJO den. Když jsme se v osm hodin všichni sešli, převlékli jsme se do pyžámek, vzali si své oblíbené plyšáky z domova a započali "PYŽAMOVKU" módní přehlídkou, kdy jsme se kamarádům ukázali v celé parádě a nakonec zapózovali zuřivému fotografovi :-)

I 190228 023I 190228 024I 190228 025I 190228 026I 190228 027I 190228 056

Zahráli jsme si naši oblíbenou hru "Židličkovanou".

I 190228 051I 190228 052I 190228 053I 190228 055

Po svačině jsme pozvali naše kamarády ze Žabiček, u kterých byl ten den karneval, a společně jsme si zazpívali a zatančili ….

I 190228 060I 190228 064I 190228 065I 190228 061

.....přičemž nám pořádně vyhládlo, a tak jsme si udělali popcorn a ochutnávali mlsky, které jsme do školky donesli.

I 190228 033I 190228 036I 190228 041I 190228 044

Když jsme si po obědě na postýlkách povídali, co se nám na dnešním dni líbilo a proč, častá odpověď byla, že všechno, a že to byl nejlepší den ve školce. :-)

I 190228 058

fotogalerie

I pl Party

V pondělí, jak už to u nás bývá zvykem, jsme si v kruhu sdělovali zážitky z víkendu a jarních prázdnin. Stále více se nám daří soustředit se, když některý z našich kamarádů má slovo. Povídali jsme si o tom, co ve školce děláme pro zdraví a co už víme o lidském těle. Odpovědi na otázky jsme hledali v knihách a encyklopediích.

I 190222 015I 190222 016I 190222 017

Celý týden jsme si povídali o lidském těle, poznávali naše smysly. Dozvěděli jsme se, kde v těle máme důležité orgány a jak vypadá kostra člověka. Opakovali jsme si básničky pro procvičení naší paměti, hráli jsme hru na postřeh "Dotkni se", při které jsme vyhledávali různé části našeho těla, hráli jsme pohybové hry.

I 190222 004I 190222 005I 190222 008I 190222 010I 190222 023

V tělocvičně jsme se stali akrobaty - nacvičovali jsme kotoul, svíčku, váleli sudy, skákali jelení skoky a skok čertíka. Dále jsme cvičili podle jógových karet, oblíbeným cvikem se stal KAMÍNEK A JEŠTĚRKA.

I 190222 001I 190222 002

fotogalerie

I 190207 001I 190207 014I 190207 019I 190207 009I 190207 011I 190207 008

fotogalerie

I 190203 003I 190203 004I 190203 008I 190203 013

fotogalerie

190204 008190204 007190204 023190204 048

fotogalerie

Toto téma bylo pro děti hodně zajímavé. Povídali jsme si o zimních radovánkách a sportech. Kromě rozhovorů nad obrázky a sledování sportovců na interaktivní televizi jsme se zaměřili na rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky.

I 190128 020I 190128 028I 190128 010

Proměnili jsme se ve sportovce (lyžaře, hokejisty, bruslaře). Vyzkoušeli jsme si jízdu na dřevěných lyžích, házeli koulí na cíl, hráli koulovanou a další sportovní hry.

I 190128 003I 190128 005I 190128 006I 190128 018

Hrám ve třídě předcházely činnosti na téma zimní oblečení. Děti tvořily šály, čepice, rukavice (učily se vázat uzlíky, pracovaly s vlnou, malovaly inkoustem, zmizíkem - procvičovaly grafomotorické cviky. Odměnou pro všechny sportovce byla především radost z pohybu na čerstvě napadaném sněhu.

I 190128 011I 190128 024I 190128 034

fotogalerie

Tato hra zábavným způsobem rozvíjí prostorové vnímání. Děti pomocí tvarových kostek vytváří podle zadání v úkolové knize objekty s různou úrovní obtížnosti. Byla to makačka, ale zvládli jsme to na jedničku! :-)

I 190126 001I 190126 002I 190126 003I 190126 004I 190126 005

V atlasech, encyklopediích a na globusu jsme si prohlíželi náš svět a vyhledávali zajímavé obrázky. Jako správní dobrodruzi jsme se teple oblékli, nalodili se a vypluli směr Grónsko na návštěvu k Eskymákům.

I 190121 001I 190121 002I 190121 006I 190121 007

Po vylodění jsme si povídali o životě v Grónsku, jaké jsou zde klimatické podmínky, jaká zde žijí zvířata, jakým způsobem tu žijí lidé - Eskymáci. Dozvěděli jsme se, jak se dává taková eskymácká pusa. Při jejím zkoušení jsme si užili spoustu legrace.

I 190121 012I 190121 013I 190121 015I 190121 017I 190121 018I 190121 016

Hráli jsme si na Eskymáky - lovili jsme ryby k snědku a hospodařili v iglú.

I 190121 022I 190122 002I 190123 001I 190123 002I 190121 023I 190121 019

Abychom byli zdraví a zdatní, nezapomněli jsme na cvičení. Ve skupinkách jsme na dráze trénovali chůzi bokem ve vázaném zástupu po laně a hmatovém chodníčku (museli jsme se domluvit na postupu, když se na jedné smyčce na lanu sešli dvě skupinky Eskymáků).

I 190122 005I 190122 006I 190122 007I 190122 008

Nepoužívané PET lahve jsme využili k výrobě tučňáků, které jsme vyráběli také z papíru - umisťovali jsme je na ledové kry z papíru a eurofolií.

I 190122 010I 190122 011I 190122 013I 190122 015I 190122 016

Ve skupince jsme si vyrobili iglú z papíru -  někteří z nás měli křídu až za ušima :-). A na konec jsme na interaktivní televizi shlédli krátký a zajímavý dokument o tučňácích.

I 190122 017I 190122 020I 190122 023I 190122 024I 190121 011

fotogalerie

"O Koblížkovi"

Začali jsme pohádkou "O Koblížkovi", kdy jsme na úvod hráli hru "Koblížku, sedni si". V kroužku jsme pojmenovávali předměty na obrázcích potřebné k výrobě koblížků. Po poslechu pohádky jsme si s dětmi rozdělili pohádku na části a každý svůj úsek pohádky nakreslil tuší a koloroval vodovými barvami. Následně jsme obrázky dle posloupnosti děje slepili v leporelo, podle kterého jsme si pak společně odvyprávěli děj. Při koblížkově cestě jsme si masírovali nožky. Další koblížkova cesta byla vytvořena pomocí švihadel a stuh, ve které byly rozmístěny různé předměty (i mimo ni). Děti si cestu prošly a měly za úkol na pruh papíru po paměti zakreslit, které předměty byly umístěné v cestě.

I 190108 001I 190108 004I 190109 013I 190109 014

"O Smolíčkovi"

Po poslechu pohádky "O Smolíčkovi" jsme Smolíčkovi vybavovali světničku, hráli jsme pohybovou hru, dále asociační hru (kdy jeskyňky přemlouvaly neoblomného Smolíčka, aby je pustil do světničky). Hráli jsme hru "Na opaky" - to jsme vymýšleli parafráze pohádky.

I 190109 017I 190109 019I 190109 020I 190109 021

"Červená Karkulka"

V košíčku ukrytém pod šátkem jsme našli víno a květinu pro babičku. Zjistili jsme, že se jedná o košíček červené Karkulky a že v něm chybí bábovka pro babičku. V kouzelné tašce jsme pak nalezli vše potřebné pro upečení takové bábovky - tak jsme se pustili do díla. Než se nám bábovka upekla v troubě, zahráli jsme si pohybovou hru "Na vlčka". Na závěr nám paní učitelky v našem novém divadle zahrály pohádku a pak jsme zkoušeli hrát my našim kamarádům. Sladkou tečkou pak bylo ochutnávání bábovky. MŇAM, ta se ale povedla!. :-)

I 190110 005I 190110 010I 190110 011I 190110 013

V dalším týdnu jsme navázali pohádkami z večerníčků, filmů, bajkami a v neposlední řadě jsme si na závěr našeho putování pohádky ve třídě uspořádali ples, kdy jsme do školky přišli jako princezny a princové.

I 190117 005I 190118 013I 190118 043I 190118 046

fotogalerie