Kontaktní údaje

Mateřská škola Žatec
Bratří Čapků 2775
438 01 Žatec
IČO: 60275898

Telefon: +420 415 741 051
GSM: +420 774 808 151
E-mail: msalergo@msalergo.cz

ID dat.schránky: hwa5m8t

Bank. spojení:
1801225714/0600

Zřizovatel:
Městský úřad Žatec
Náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Právní forma:
Příspěvková organizace

Telefonní kontakty pro omlouvání:

Fialky     - 601 390 878

Sluníčka - 774 808 152

Včeličky  - 774 808 153

Srdíčka   - 702 019 838

Žabičky  - 607 097 845

Motýlci   - 607 097 846

Dokumenty

ŠVP PV:

"Když jsem zdravý, tak mne všechno baví"
4. verze, platnost od 1.9.2017

Rozpočet a Střednědobý výhled

GDPR

PROJEKTY

TOPlist

Přihlášení

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je šestitřídní. Třídy jsou rozmístěny do čtyř dvoupodlažních
budov propojených spojovací chodbou a hospodářskou částí.
Škola je obklopena rozlehlou zahradou s travnatými plochami, vzrůstajícími jehličnatými stromy a keři. Součástí zahrady jsou asfaltové plochy, krytá pískoviště a tři herní sestavy - průlezky z akátového dřeva. Celý komplex je situován uprostřed sídliště.

Jednotlivé budovy školy jsou rozlišeny barevnými střechami, které usnadňují orientaci.


                             Domečky MŠ plánek budov                  

Budovy propojuje spojovací chodba, která dětem slouží i jako překážková dráha.
Součástí školy je vybavená tělocvična, bazének (rekonstrukce je naplánovaná v r. 2014) a rehabilitační míčkový bazén.

Děti mohou využívat vnitřní pískoviště umístěné ve vestibulu zadního pavilonu. K dalšímu rozšíření vzdělávací nabídky využíváme samostatnou keramickou dílnu s pecí, logopedickou učebnu, která je současně využívána pro inhalace.
Třídy mají svoji dominantní barvu a symbol.

Všech šest tříd je věkově heterogenního typu (věkově smíšené, děti 3- 7 leté).

Mateřská škola je s celodenním provozem. Provoz školy je od 6,00 do 16,00 hod.

Mateřská škola má kapacitu 195, počet dětí (včetně výjimky) je 168 dětí. Třídy se naplňují až do výše počtu 28 dětí na třídě, o které se stará 12 pedagogických pracovníků, 5 uklízeček, 3 kuchařky, vedoucí školní jídelny a administrativní pracovnice.