Celostátní projekt Mateřinka – přehlídka mateřských škol v kategoriích hudební, výtvarně – dramatická a pohybová patří do akcí pro mateřské školy, které jsou akreditovány MŠMT ČR a hlavním pořadatelem je nadační fond Mateřinka, Nymburk. Naše mateřská škola se účastní této akce pravidelně. Byli jsme na prvním ročníku oblastního kola LOUNSKÉ MATEŘINKY 24.2. 1998.  Od té doby jezdíme do Loun pravidelně. Účastníme se jako jediná mateřská škola ze Žatce a blízkého okolí. Letos jedeme již po 21!!! Do celostátního kola, které probíhá v NYMBURKU jsme postoupili celkem 7x.  V letech: 2002 Zuzana – country tance, 2009 Když jsem slony pásala, 2010 Já jsem holič, kdo je víc, 2011 Děti ráje, 2013 Když baletky dobaletí, 2015 Mladci na chmelu, 2017 V peřině. 

Letos chystáme na oblastní kolo do Loun vystoupení s názvem Tajemství staré bambitky. 

V pondělí 15. října jsme na naší školní zahradě slavili Den stromů. Akce, kterou pořádáme pravidelně již několik let, se letos zase o něco rozrostla… Pozvali jsme kamarády z Lormu a také první třídy základní školy Jižní. S organizací nám opět pomáhali studenti žatecké zemědělské školy, kteří byli rozděleni na jednotlivých stanovištích a pomáhali dětem při plnění všech úkolů.

Na úvod jsme tradičně zazpívali píseň Stromy a zasadili jabloň, potom jsme po skupinách procházeli školní zahradou a plnili různé úkoly; vědomostní, sportovní, výtvarné i relaxační, všechny však měly souvislost se stromy, lesem a přírodou. Den jsme si moc užili a zase za rok AHOJ!