VELKÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA S HERNÍMI PRVKY - učení venku, pěstitelské činnosti 

PLNÍME PROGRAM SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

EKOŠKOLA - péče o prostředí ve kterém žijeme

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ /prvky jógy, zdravotní cvičení/

VYBAVENÁ TĚLOCVIČNA, PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA ve spojovací chodbě

KERAMICKÁ DÍLNA

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

DECHOVÁ CVIČENÍ, prvky dechové rehabilitace, inhalace - ultrazvukové inhalátory

SPOLUPRÁCE S PEDIATREM 

SPOLUPRÁCE S PPP ŽATEC, SPC Měcholupy /vyšetření školní zralosti, logopedická péče/

SPOLUPRÁCE SE ZŠ, ZUŠ

PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY DIVADEL /Most, Žatec/

NÁVŠTĚVY MUZEA. KNIHOVNY

SPOLUPRÁCE A ÚČAST NA  AKCÍCH MĚSTA

OZDRAVNÉ POBYTY

PŘEDPLAVECKÁ VÝCHOVA /bazén v budově MŠ je mimo provoz - zajišťujeme plavání v Plaveckém bazénu Žatec/