PRVKY DECHOVÉ REHABILITACE

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ /prvky jógy, zdravotní cvičení/

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

INHALACE - ULTRAZVUKOVÉ INHALÁTORY

SPOLUPRÁCI S PEDIATREM /dochází do MŠ 1x týdně/

VYBAVENÁ TĚLOCVIČNA

KERAMICKÁ DÍLNA

VELKÁ ZAHRADA S HERNÍMI PRVKY

OZDRAVNÉ POBYTY

SPOLUPRÁCE S PPP ŽATEC, SPC Měcholupy /vyšetření školní zralosti, logopedická péče/

SPOLUPRÁCE SE ZŠ, ZUŠ

PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY DIVADEL /Most, Žatec/

NÁVŠTĚVY MUZEA. KNIHOVNY

SPOLUPRÁCE A ÚČAST NA AKCÍCH MĚSTA

PŘEDPLAVECKÁ VÝCHOVA /bazén v budově MŠ je mimo provoz - zajišťujeme plavání v Plaveckém bazénu Žatec/