Přehled akcí ve školním roce 2022/2023

Termíny a akce budou doplňovány průběžně. 

ZÁŘÍ  
  TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

5.9. 2022 od 16.00 hodin - třída Sluníček / 6.9. 2022 od 16:00 hodin - třída Srdíček / 7.9. 2022 od 16:00 hodin - třída Motýlků a třída Včeliček / 8.9.2022  od 16:00 hodin - třída Fialek / 12.9. od 16:00 třída Žabiček

21.9. a 22.9. Návštěva TECHNICKÉHO KLUBU ŽATEC - předškoláci
 27.9. Dopoledne plné (nejen) sportu - sportovní areál Mládí - předškoláci
29.9.a 30.9. Výlet do lesa
ŘÍJEN  
  4.10.  DRAKIÁDA - odpoledne s rodiči
  20.10. DEN STROMŮ
 24.10. Dýňování - odpoledne pro rodiče a děti, třída Motýlci - 24.10.
LISTOPAD  
 1.-3. 11.

Dýňování - odpoledne pro rodiče a děti, 

třídy Fialky a Sluníčka 1.11Srdíčka 2.11., Žabičky a Včeličky 3.11. 

  Pečení perníčků: Fialky 22.11.  Sluníčka 29.11. 
 9. a a10.11.  Vánoční focení - nabídka fotostudia Spoušť -  M. Štross
8.,15.a16.11.  Projektové dny ve škole VODA - SUCHO s CEV VIANA Litvínov  
 16.11. EKOtým - SCHŮZKA - dopoledne děti, odpoledne děti + zástupci rodičů
   Odpolední setkávání s rodiči - vánoční tvoření podle domluvy ve třídách 
 10.11.  IPV - ověření očekávaných výstupů - individuální termíny
  25.11.  VÁNOČNÍ JARMARK 
PROSINEC  
   Návštěva Divadla rozmanitostí Most 
   VESELÉ ČERTOVINY s Mikulášskou nadílkou
 6.-20.12. Vánoční besídky: Motýlci 7.12. Včeličky 8.12.  Srdíčka 14.12.                       Fialky 15.12. Žabičky 19.12. Sluníčka 20.12.
adventní setkávání a vánoční nadílka ve školce - v rámci tříd 
LEDEN  
   
ÚNOR  
 7.2.   Dřevěné divadlo Honzy Hrubce v MŠ  O PRINCI Z POHÁDKY 
 7.2. ŠKOLNÍ ZRALOST - přednáška pro rodiče Mgr. Šusterová SPC Měcholupy
 21.2. Rozvoj řečových dovedností dětí, poruchy chování - přednáška pro rodiče Mgr. Hejnarová PPP Žatec
BŘEZEN  
   Vyšetření zraku dětí - Prima Vizus (během dopoledne) 
  7.a 8.3. Focení - jarní nabídka fotostudia Spoušť - M. Štross 
   16.3.  VELIKONOCE Regionální  muzeum K.A. Polánka Žatec - zahájení výstavy - zazpívá sboreček naší školy Broučci, návštěva výstavy - třídy
  DEN VODY v naší MŠ
 DUBEN  
 11. a 12.4. LOUNSKÁ MATEŘINKA (den vystoupení dětí z naší školy upřesníme)
  Návštěvy velikonoční výstavy v Regionálním muzeu K.A. Polánka Žatec 
  návštěva divadla Rozmanitostí Most 
   DEN ZEMĚ na školní zahradě
 KVĚTEN  
 2. - 4. 5.  ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ   více informací - plakát 
  Návštěva - prohlídka ZUŠ Žatec - předškoláci
  SLAVNOSTNÍ ŠERPOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ
   ZAHRADNÍ PIKNIK - POJĎTE S NÁMI NA ZAHRADU - termín podle počasí - odpolední akce pro všechny děti a dospěláky 
ČERVEN  
   DEN DĚTÍ - hry a soutěže dopoledne na zahradě školy
  7.6. FOCENÍ TŘÍDfotostudio Spoušť - M. Štross
  Výlet
  16.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST
 

LETNÍ PRÁZDNINY 2023:

         červenec - omezený provoz     srpen -  MŠ UZAVŘENA