Jaro je tu, sláva! Pěvecký sbor Broučci naší mateřské školy, zahájil vernisáž výstavy a krásné roční období propuklo v celé své kráse. Do muzea tak zavítali  i naši rodiče, kteří velkým potleskem ocenili dětský zpěv. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 14. března 2019.

Sbor v muzeu 1Sbor v muzeu 2Sbor v muzeu 3

Jaro ťuká na dveře  a naši malí Broučci se chystají na své další vystoupení. Tentokrát jsme přijali pozvání do Regionálního muzea K. A. Polánka, kde  nám bude velkou ctí zahájit výstavu s názvem Klekání zvoníme, Jidáše honíme. Začátek vernisáže je v 17,00h, dne 14.3. 2019.

Pojďme se ještě ohlédnout za paní zimou, která již ztrácí sílu, ale v čase adventním kralovala velkou silou. Broučci ani tentokrát nezaháleli a zpívali z plna hrdla. Představili se tak rodičům a známým, kteří přišli na tradiční Jarmark MŠ, dále při rozsvícení stromečku na žateckém náměstí, ale i v Radíčevsi, kde svými hlásky potěšili návštěvníky zdejšího kostela. Radka Mašková, Petra Komorášová

sboreček 1sboreček 2sboreček 3sboreček 4sboreček 5

 

Pěvecký sbor Broučci, který při mateřské škole působí teprve druhým rokem, vedou p.uč. Petra Komorášová a Radka Mašková. Navázal tak na pěvecký kroužek, který vedla p. uč. Mirka Roztočilová. V roce 2014 také vznikl název, který přímo vystihuje naše nejmenší zpěváčky. Jsou malí, ale mají chuť zpívat a nesmírně je to baví. 
 
Repertoár se skládá z písní lidových, ale i autorských. Rádi si zpíváme písničky P. Jurkoviče, autorské dvojice- Z.Svěrák, J. Uhlíř, skaldatele Pavla Nováka a dalších. K písním využíváme Orfovy nástroje, hru na tělo. Doprovodnými nástroji jsou klavír, kytara a flétna. 
 
V letošním školním roce 2015-2016 navštěvuje sbor 32 dětí z naší školy. Za sebou již máme své první vystoupení, kde jsme při příležitosti 30. výročí založení MŠ, slavnostně zahájili tuto akci. Vystoupení sklidilo velký potlesk a těšíme se na další, které proběhne v měsíci prosinci, při  rozsvícení vánočního stromečku.

Radka Mašková, Petra Komorášová

 IMG-20151017-WA0002

Z vystoupení u příležitosti 30.výročí otevření školy

V pěveckém kroužku se scházíme s dětmi, které rády zpívají a tancují. Ve všech třídách si notujeme různé písničky, známé i méně známé. V pěveckém kroužku jsme si to s dětmi  ale vymysleli úplně jinak - děláme tam spolu operu!

Není to žádná Prodaná nevěsta, nebo Rusalka, nesložil ji žádný hudební skladatel, ale vymýšlíme si ji s dětmi sami. Moc se nám líbila veršovaná pohádka Františka Hrubína: Zvířátka a loupežníci. Text této básničky jsme použili jako libreto,
melodii a pohybové ztvárnění postupně vytváříme. Všechny nás to moc baví, hlavně to, jak zpíváme: „Pravá, levá, přední, zadní, pozor, kozle,neupadni!“ To kozel zakopává o svoji nohu a padá na zem  a my se chechtáme.

Na pondělky se všichni těšíme. Teď jsme měli dlouhou pauzu, protože nás trápila chřipka a nachlazení. Ale po jarních prázdninách se určitě v pondělí sejdeme v tělocvičně a Zvířátka a loupežníci budou slyšet po celé školce.


Mirka Roztočilová