V září jsme v naší třídě přivítali spoustu nových dětí. V průběhu celého měsíce se děti seznamovaly s pravidly, poznávaly prostory školky, seznamovaly se s kamarády a našly si hračky, se kterými si rády hrají. Nakonec si všechny děti ve školce hezky zvykly a už ví, že je tu spousta legrace.

II 220901 013II 220901 015II 220913 012II 220919 001

fotogalerie

Léto začalo a s ním vše, co k němu patří – odpočinek, radovánky na mlhovišti a zmrzlina. Přejeme krásné prázdniny a šťastné návraty z cest.

II 220629 001II 220629 002

II 220629 003II 220629 004II 220629 005

Město Žatec uspořádalo pro předškolní děti sportovní odpoledne. Olympiáda se konala na hřišti FK Slavoj a byla přístupná i divákům – rodičům a dalším fanouškům. Pro děti bylo připraveno 10 disciplín, bohaté občerstvení i pitný režim. Nechyběl slavnostní nástup s vlajkou školy a předávání medailí a dárečků všem účastníkům. Přestože bylo počasí spíše na koupání, sportovci své úkoly zvládli s nadšením. Děkujeme městu Žatec za pestré sportovní odpoledne.

II 220615 001II 220615 002II 220615 003II 220615 004II 220615 005II 220615 006II 220615 007

Na Den dětí se těší vždy všichni ti, co svátek slaví. Ale pakliže je u toho ještě slon Hugo, těšení je neskutečné a nekonečné. Nesmí chybět fotka s maskotem ani usednutí do hasičského vozu. A přesně tak to i bylo. Navíc si děti popovídaly o krizových situacích, které tato záchranná složka často řeší, a plnily zábavné úkoly. A ještě je čekaly další, které pro ně připravily paní učitelky. Kresba na folii napnutou mezi stromy, přeprava vody k zalití stromu (ve dvojici) či hod na cíl. Určitě si tento den naši malí oslavenci užili co nejlépe.

II 220603 007

fotogalerie

Během května jsme v rámci tématu „Naše město“ vyrazili na několik delších procházek. První z nich nás zavedla do parku pod nemocnicí, druhá do Kapucínské zahrady a poslední až na náměstí. Výpravy to byly vážně dlouhé, a proto jsme si vzali batůžky s pitím, kdyby nám cestou docházely síly. V parku děti sledovaly hmyz, poznávaly stromy nebo si mohly zahrát kuličky. V Kapucínské zahradě děti nadchla zvířátka, která zde chovají a také socha Boreše nebo krásné květinové záhony. Cestou do školky jsme se stihli jít podívat i na orloj, který odbíjel 11 hodin. Na náměstí si děti prohlédly chmelničku, morový sloup a předškoláci se dokonce podívali na radniční věž. Cestou ke všem cílům jsme si popisovali důležité budovy v našem městě. Přes únavu, se kterou jsme se vrátili do školky, si myslím, že si děti procházky užily.

II 220527 001II 220527 013II 220527 015II 220527 019II 220527 023

fotogalerie

V pondělí 23.5.22 se naši předškoláci zúčastnili projektového dne, který nám přijel představit pan Ing. Tomáš Driml. Děti si vyzkoušely chodit se zavřenýma očima podél provázku, zahrály si krátkou pohádku, pracovaly ve skupinkách, vytvořily mandalu, prohlížely si hmyz a další jiné úkoly. Jako odměnu si odnesly výrobky, které si samy vytvořily – voňavé pytlíčky plněné pilinami a levandulí, dřevěné kostky, které si samy uřízly pilkou a pokreslily a také náramek z korálků. 

II 220523 008II 220523 004II 220523 026II 220523 031

fotogalerie

Základní umělecká škola vyhlásila soutěž pro pěti až sedmileté děti na téma „Za devatero horami a devatero řekami“. Děti měly libovolnou plošnou technikou ztvárnit klasickou českou pohádku. Z naší třídy se soutěže zúčastnila Adélka a vyhrála první místo. Velice gratulujeme a přejeme, aby jí tvoření i nadále bavilo.

II 220516 002II 220516 001

Přijali jsme pozvání do základní umělecké školy a přišli si prohlédnout nejen interiéry obou budov, ale hlavně, co se zde vyučuje. Nahlédli jsme do hudební učebny se spoustou zajímavých nástrojů, zkoušeli vést loutku v literárně dramatickém oddělení, zjistili jsme, jak to chodí ve výtvarné třídě a zapojili se do pohádky na školní zahradě. Je téměř jisté, že se část předškoláků z naší školky od září stane žáky této školy.

II 220510 005II 220510 007II 220510 009II 220510 010

fotogalerie

V pátek 29. dubna jsme se všichni proměnili v čaroděje a čarodějnice. V tento kouzelný den si děti samy nachystaly pohoštění na čarodějnický raut, po svačině stihly oslavit kamarádčiny narozeniny a poté si pořádně zatančit, jak se na čarodějnickém reji sluší a patří!

II 220429 003II 220429 006II 220429 015II 220429 019II 220429 027

fotogalerie

Třída ŽABIČKY Žabičky80x80

Pracovníci:

Petra Komorášová - učitelka

Lenka Popovičová, DiS. - učitelka

Veronika Šůsová - úklid