Na Den dětí se těší vždy všichni ti, co svátek slaví. Ale pakliže je u toho ještě slon Hugo, těšení je neskutečné a nekonečné. Nesmí chybět fotka s maskotem ani usednutí do hasičského vozu. A přesně tak to i bylo. Navíc si děti popovídaly o krizových situacích, které tato záchranná složka často řeší, a plnily zábavné úkoly. A ještě je čekaly další, které pro ně připravily paní učitelky. Kresba na folii napnutou mezi stromy, přeprava vody k zalití stromu (ve dvojici) či hod na cíl. Určitě si tento den naši malí oslavenci užili co nejlépe.

II 220603 007

fotogalerie

Během května jsme v rámci tématu „Naše město“ vyrazili na několik delších procházek. První z nich nás zavedla do parku pod nemocnicí, druhá do Kapucínské zahrady a poslední až na náměstí. Výpravy to byly vážně dlouhé, a proto jsme si vzali batůžky s pitím, kdyby nám cestou docházely síly. V parku děti sledovaly hmyz, poznávaly stromy nebo si mohly zahrát kuličky. V Kapucínské zahradě děti nadchla zvířátka, která zde chovají a také socha Boreše nebo krásné květinové záhony. Cestou do školky jsme se stihli jít podívat i na orloj, který odbíjel 11 hodin. Na náměstí si děti prohlédly chmelničku, morový sloup a předškoláci se dokonce podívali na radniční věž. Cestou ke všem cílům jsme si popisovali důležité budovy v našem městě. Přes únavu, se kterou jsme se vrátili do školky, si myslím, že si děti procházky užily.

II 220527 001II 220527 013II 220527 015II 220527 019II 220527 023

fotogalerie

V pondělí 23.5.22 se naši předškoláci zúčastnili projektového dne, který nám přijel představit pan Ing. Tomáš Driml. Děti si vyzkoušely chodit se zavřenýma očima podél provázku, zahrály si krátkou pohádku, pracovaly ve skupinkách, vytvořily mandalu, prohlížely si hmyz a další jiné úkoly. Jako odměnu si odnesly výrobky, které si samy vytvořily – voňavé pytlíčky plněné pilinami a levandulí, dřevěné kostky, které si samy uřízly pilkou a pokreslily a také náramek z korálků. 

II 220523 008II 220523 004II 220523 026II 220523 031

fotogalerie

Základní umělecká škola vyhlásila soutěž pro pěti až sedmileté děti na téma „Za devatero horami a devatero řekami“. Děti měly libovolnou plošnou technikou ztvárnit klasickou českou pohádku. Z naší třídy se soutěže zúčastnila Adélka a vyhrála první místo. Velice gratulujeme a přejeme, aby jí tvoření i nadále bavilo.

II 220516 002II 220516 001

Přijali jsme pozvání do základní umělecké školy a přišli si prohlédnout nejen interiéry obou budov, ale hlavně, co se zde vyučuje. Nahlédli jsme do hudební učebny se spoustou zajímavých nástrojů, zkoušeli vést loutku v literárně dramatickém oddělení, zjistili jsme, jak to chodí ve výtvarné třídě a zapojili se do pohádky na školní zahradě. Je téměř jisté, že se část předškoláků z naší školky od září stane žáky této školy.

II 220510 005II 220510 007II 220510 009II 220510 010

fotogalerie

V pátek 29. dubna jsme se všichni proměnili v čaroděje a čarodějnice. V tento kouzelný den si děti samy nachystaly pohoštění na čarodějnický raut, po svačině stihly oslavit kamarádčiny narozeniny a poté si pořádně zatančit, jak se na čarodějnickém reji sluší a patří!

II 220429 003II 220429 006II 220429 015II 220429 019II 220429 027

fotogalerie

Zajímavé setkání si užily nejstarší děti, když nás navštívil hudební skladatel, dirigent a pedagog, pan MgA. Milan Dlouhý. Provedl posluchače svou klavírní sbírkou skladeb pro nejmenší děti – „Písničky z lesa Řáholce“ a „Ptám se, ptám se, pampeliško“.

II 220428 001II 220428 002II 220428 003II 220428 004II 220428 006II 220428 007

Poslední středu v měsíci dubnu jsme s většími dětmi navštívili přírodovědné centrum nebo také technický klub, který se nachází v budově SZŠ v Žatci. Děti se podívaly na 2 projekce. Jedna se nazývá „Digitárium“ – zde si děti prohlédly hlavně souhvězdí, ale také měly možnost se podívat, mimo jiné, na planetu Mars nebo Neptun. Na druhé projekci s názvem „Věda na kouli“ děti viděly naší planetu ve 3D prostoru, ale nejen tu, také například Slunce, či jiné planety. Obě projekce provázel poutavý výklad, při kterém se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací.

II 220427 002II 220427 003II 220427 007II 220427 009

fotogalerie

Na konci dubna jsme si připomněli Den země. Na zahradě na nás čekalo několik stanovišť, kde jsme se dozvěděli spoustu nových věcí a také si vyzkoušeli ty, co už známe. Velmi zajímavé bylo pozorování přírodnin digitální lupou, přiřazování větviček ke stromům nebo výběr potravy pro daného živočicha.

II 220426 003II 220426 005II 220426 008II 220426 011

fotogalerie

Na konci března za námi do školky přijel pan Hrubec se svým loutkovým divadlem. Předvedl nám pohádku O princezně na hrášku. Děti se moc dobře bavily a představení jsme si všichni pěkně užili.

II 220328 001II 220328 002II 220328 003II 220328 005II 220328 006II 220328 007II 220328 008

Třída ŽABIČKY Žabičky80x80

Pracovníci:

Petra Komorášová - učitelka

Lenka Popovičová, DiS. - učitelka

Veronika Šůsová - úklid