Výtvarný kroužek jsme zahájili tvořením papírového draka. Děti draka vymalovaly křídami, vystřihly nůžkami a poté si ho každý dle své fantazie ozdobil. Tvoření nás velmi bavilo.

VV 191010 001VV 191010 002VV 191010 003VV 191010 004VV 191010 005VV 191010 006VV 191010 007

Děti malovaly svou postavu, budovu školy a stromy okolo ní.

VV 190328 001VV 190328 002VV 190328 003VV 190328 005VV 190328 006VV 190328 007VV 190328 008VV 190328 009

Děti malovaly obrázky pro osamělé a nemocné seniory, kteří už nikoho nemají. Dávaly si hodně záležet, aby jim obrázky udělaly radost.

VV 181108 001VV 181108 002VV 181108 003VV 181108 004VV 181108 005VV 181108 006

Tvořili jsme dýně. Trhali a lepili jsme barevné papíry a nakonec namalovali pozadí dle vlastní fantazie.

VV 181101 001VV 181101 002VV 181101 003VV 181101 004VV 181101 005

Kroužek je určen pro děti od pěti let, které si společně chtějí užít tvoření na různé způsoby. Probíhá každý čtvrtek od 13:00 hod. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, které se vždy po týdnu střídají.

Cílem výtvarného kroužku je rozvíjet u dětí jejich kreativitu, fantazii, zručnost a zájem o tvoření a umění. Chceme děti seznámit s různými výtvarnými technikami a směry. Dát jim prostor při vyjádření se, aby tak mohly pocítit radost a uspokojení z právě vznikajícího díla. Hanka Kolářová, Marcela Sádovská