2016

Škola se zaměřila na využití potenciálu školní zahrady a začala s její proměnou na přírodní zahradu. Byl zpracován návrh na revitalizaci školní zahrady s názvem Zahrada smyslů a poznání. Ve spolupráci s rodiči postupně realizujeme záměr proměny školní zahrady ve stylu přírodních školních zahrad. Cílem je využití možností zahrady pro odpočinek, vzdělávání a co nejdelší dobu pobytu dětí venku. 

2014

Škola se úspěšně přihlásila se svým projektem Čáry, máry, třesky, plesky rozumím a mluvím česky do rozvojového programu MŠMT - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Díky tomu se podařilo vybudovat ve všech třídách logopedická centra a vybavit je novými pomůckami.  

2012

Proběhla v celé škole rekonstrukce rozvodů vody. Byly zmodernizovány dětské umývárny a sociální zařízení, přípravny jídla (kuchyňky) a školní kuchyně. Nové barevné obkladykorespondují s barvami tříd.

 1 2  3

 2011

V tomto roce škola změnila svůj vzhled. Od dubna do srpna 2011 proběhla výměna oken a zateplení všech budov.


2008

V říjnu 2008 se podařilo vybudovat na zahradě nové herní prvky.


1999

Rozšiřujeme naši vzdělávací nabídku o další nadstandartní činnosti, formou zájmových kroužků.


Vznikla keramická dílna a byla zakoupena pec.
Vznikla výtvarná dílna.

Učebna cizích jazyků (AJ, NJ).


Ve vestibulu zadního pavilonu (hnědá střecha) jsme vybudovali pískoviště.

Vynikla šestá třída mateřské školy – dnešní třída Motýlků. Najdete ji v přízemí druhého zadního pavilonu (zelená střecha).
Jesle jsou  provozovány pouze v horním patře tohoto pavilonu.


1998

Proběhla rekonstrukce střech celého komplexu na barevné sedlové střechy.


Po roce 1994 došlo k dalším velkým úpravám a změnám.


Bazén

Přibyl zadní pavilon(pod hnědou střechou) s bazénem, který jsme
rekonstruovali a upravovali pro potřeby předškolních dětí a činnost
našeho speciálního programu.


Tělocvična

Přilehlý prostor u bazénu - odpovídající velikostí jedné třídě, jsme využili k vybudování prostorné tělocvičny.


Pátá třída

V horním patře tohoto pavilonu vznikla další, v pořadí pátá třída mateřské školy - dnešní třída Včeliček – Alergo 3.


1994

Významným mezníkem v práci naší školy je rok 1991, kdy se všeobecná
koncepce školy rozšířila o SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO DĚTI ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ
A ZNEVÝHODNĚNÉ, DĚTI S ČASTÝM ONEMOCNĚNÍM HCD, ALERGIKY, ASTMATIKY.

Tento program se postupně rozšířil z jedné třídy Alergo rozšířil do tří tříd Alergo.


Od roku 1991 se datuje spolupráce s ALERGO KLUBEM Praha, pediatrem a
dalšími odborníky v této problematice. V současnosti je tento program
rozšířen již do všech tříd.


1985

Škola byla otevřena jako zařízení pro předškolní výchovu se všeobecně
rozvíjejícím programem pro děti, který odpovídal dané době.

Mateřská škola byla tehdy součástí komplexu,  fungovala pouze ve dvou
předních pavilonech. V zadních pavilonech byly jesle a rehabilitace.

 

4  5  6