Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16:30 hodin

V 6:00 hodin se otvírá třída v přízemí modrého pavilonu třída Fialek. VE TŘÍDĚ FIALEK SE OD 6:00 hodin SCHÁZEJÍ DĚTI ZE VŠECH TŘÍD a to do 6:30. 

Třída SRDÍČEK JE V PROVOZU OD 6:30 hodin a děti ze tříd Srdíček, Žabiček a Motýlků se od 6:30 již scházejí zde.

Více informací u paní učitelek ve třídě.

 V každé třídě probíhá výchovně vzdělávací činnost podle Třídních vzdělávacích plánů, které učitelky tvoří v souladu se Školním vzdělávacím programem školy s názvem "Když jsem zdravý, tak mne všechno baví".

V 16:00 hodin se opět děti scházejí  ve třídě Fialek, kde jsou do 16:30 hodin.

Doporučujeme rodičům přivádět děti do mateřské školy do 8:00 hodin. Mohou se tak v klidu účastnit všech činností, které pro ně mají paní učitelky připravené.

Po obědě vyzvedávejte děti ve 12:30 hodin po skončení oběda. Dodržením tohoto času přispějete k poklidnému průběhu oběda dětí.