Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je šestitřídní. Třídy jsou rozmístěny do čtyř dvoupodlažních budov propojených spojovací chodbou a hospodářskou částí. Škola je obklopena rozlehlou zahradou s travnatými plochami, vzrůstajícími stromy a keři. Součástí zahrady jsou asfaltové plochy, krytá pískoviště, tři herní sestavy - průlezky a altán z akátového dřeva, vyvýšené záhony pro pěstitelské činnosti, vrbičkové stavby , mlhoviště. Celý komplex je situován uprostřed sídliště. Školní zahrada má certifikát - přírodní zahrada.

Mateřská škola je zapojena do programu Skutečně zdravá škola, Ekoškola, Recyklohraní, Se Sokolem do života.

Jednotlivé budovy školy jsou rozlišeny barevnými střechami, které usnadňují orientaci.


                             Domečky MŠ plánek budov                  

Budovy propojuje spojovací chodba, která dětem slouží i jako překážková dráha.
Součástí školy je vybavená tělocvična, bazének (mimo provoz - plánována rekonstrukce) a rehabilitační míčkový bazén.

Děti mohou využívat multifunkční dílničku, která je umístěna ve vestibulu zadního pavilonu. K dalšímu rozšíření vzdělávací nabídky využíváme samostatnou keramickou dílnu s pecí, logopedickou učebnu, která je současně využívána pro inhalace.
Třídy mají svoji dominantní barvu a symbol.

Všech šest tříd je věkově heterogenního typu (věkově smíšené, děti 3- 7 leté).

Mateřská škola je s celodenním provozem. Provoz školy je od 6,00 do 16,30 hod.

Mateřská škola má kapacitu 195, počet dětí (včetně výjimky) je 168 dětí. Třídy se naplňují až do výše počtu 28 dětí na třídě, o které se stará 12 pedagogických pracovníků, 4 uklízeček, 3 kuchařky, vedoucí školní jídelny a administrativní pracovnice.