Ker 191106 001Ker 191106 002Ker 191106 003Ker 191106 004Ker 191106 005

Název díla SETKÁNÍ U RYBNÍČKA - PÍTKO PRO PTÁKY. 

keramika soutěž 01 03 2019keramika soutěž 02 03 2019zadání soutěž 2019

keramika soutěž 03 keramika soutěž 04 s dětmi tvořily paní učitelky Veronika  Lhotská a Andrea Solaříková

Náš keramický kroužek se letos opět zapojil do soutěže vyhlášené CEV Viana - Schola Humanitas Litvínov, tentokrát s tématem „Kde bydlí zvířátka“. Děti se činily, vymýšlely, modelovaly, glazovaly, paní učitelky potom všechno spojily a vznikl nám krásný kousek lesa, se kterým jsme vyhrály první místo v kategorii 3D.

MS 180329 001MS 180329 002MS 180329 005MS 180329 009MS 180329 003MS 180329 004MS 180329 007MS 180329 008D Keramika 18

 

Tvoříme a soutěžíme, vůbec při tom nezlobíme                                                                   CEV Viana – Schola Humanitas Litvínov vyhlásila výtvarnou soutěž "Čtvero ročních období". Téma nás zaujalo a rozhodli jsme se zúčastnit za keramický kroužek. Děti pod naším vedením vytvořily čtyři stromy, každý stylizovaný do jednoho ročního období. Soutěžní díla budou vystavena ve Schole Humanitas v rámci oslav Dne Země 27.4. 2017. P.S. Děkujeme paní Gábině Sovové a Janě Mölerové za odvoz soutěžních prací do Litvínova.

jarolétopodzim zima   D Keramika 17

ROK v keramické dílně s dětmi pracovaly paní učitelky Veronika Lhotská a Andrea Solaříková

Ve školním roce 2014/2015 probíhaly v naší keramické dílně semináře pro učitelky z mateřských škol v rámci projektu OD MALA TECHNIKEM. Realizátorem projektu je Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, Masarykova 745, 438 01 Žatec. Dílna: Využití keramické hlíny; lektor  Šárka Jílková. Tyto semináře byly vždy plné tvůrčí atmosféry a místem příjemných setkávání učitelek mateřských škol z blízkých měst (Most, Kadaň, Rakovník, Louny, Litvínov...).

WP 20141029 001WP 20141029 012WP 20150422 004WP 20141210 001květy5listlisty crsluníčkoWP 20150422 009WP 20150511 025WP 20150511 035WP 20150511 039WP 20150512 002 2WP 20150512 003 2zm1zm2

 

 

Fot112 1Fot112 2

Cílem a smyslem naší práce v keramické dílně je ukázat a nabídnout dětem další možnost výtvarného vyjádření, vést děti k samostatnosti. Dát jim prostor pro uvolnění, dát jim možnost prožívat pocit uspokojení z dobře vykonaného díla, těšit se z výsledků své vlastní práce, vážit si práce kamarádů. Děti se seznámí s prostředím dílny, naučí se připravovat si samostatně pomůcky a uklízet je. Poznávají proces výroby keramiky :
tvárná hmota -sušení, přežehnutý výrobek = změna vlastností, zdobení = glazování, oxidy, vypálení = hotový výrobek možnosti jeho využití. Prohlédnou si keramickou pec.   

Fot107 1Fot107 2Fot107 3