Certifikát Mrkvička 2024

Šablony OP JAK Povinná publicita NPO digitalizace

 Plakát A4 barevně ŠABLONY III Projekt ukončen k 30.6 2023

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA    

 Plnime program SZS 250x250

SFŽP - Výzva č. 7/2019: PŘÍRODNÍ ZAHRADY 

 PROJEKT UKONČEN K 31.12.2022

 

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA 

POKRAČUJEME I VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 - 2023

/Se Sokolem do života 09 20 

MEDVÍDEK NIVEA  INTEGRAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 NIVEA BAU medved CZ1 img 1640x1093px pro školní rok 2021-2022 není projekt otevřen

Logo Recyklohraní aneb Ukliďme si svět MŠ ZAPOJENA OD ROKU 2008

IMUZA leták O PROJEKTU IMUZA projekt ukončen

plakát ŠABLONY II Projekt ukončen k 31.8. 2021

ŠABLONY letákProjekt ukončen k 31.8.2019

 

Informace na web Projekt ukončen

Klokanovy školky Projekt ukončen