MONETA Money Bank

číslo účtu: 1801225 714/0600 

do popisku: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

VARIABILNÍ SYMBOL SE NEUVÁDÍ, k identifikaci platby JE NUTNÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE V POPISKU

 

Finanční normy platné od 1.9.2019:

děti 3-6 let   35,-Kč/den      (přesnídávka 8,-Kč;  oběd 20,-Kč;  svačina 7,- Kč)

děti 7-10 let    38,- Kč/den  (přesnídávka 9,-Kč;  oběd 22,- Kč; svačina 7,- Kč)

 Finanční normy jsou stanoveny podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

STRAVNÉ   750,-Kč

ŠKOLNÉ     490,-Kč 

 

MĚSÍČNÍ PLATBY:

DĚTI 3-5leté   1240,-Kč/měsíc    (stravné 750,-Kč + školné 490,- Kč)

PŘEDŠKOLÁCI (děti, které v daném šk.roce dovrší 6 let) mají bezplatnou šk. docházku platí pouze stravné 750,-Kč/měsíc 

DĚTI 7leté (děti, které v daném šk. roce dosáhnou 7let) 800,-Kč/měsíc, mají bezplatnou šk. docházku platí pouze stravné

 

Platby provádějte převodem z banky, nejlépe trvalým příkazem, do popisku uveďte příjmení a jméno dítěte. Hotovostní platba je možná ve výjimečných případech viz Školní řád MŠ.

Úhrada úplaty za vzdělávání (školné) je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Úhrada úplaty za školní stravování je splatná do posledního dne předcházejícího měsíce.

Přeplatky hospodářka školy vyúčtovává 1x ročně (během letních prázdnin).

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

Nepřítomnost a opětovnou přítomnost (návrat po nemoci) dítěte je nutno nahlásit nejpozději do 7:30 hodin téhož dne.

Omlouvat děti můžete osobně, zápisem do sešitu v šatně dětí a telefonicky. Volat nebo posílat sms lze přímo do tříd.

třída Fialky:       601 390 878                   třída Srdíčka:     702 019 838

třída Sluníčka:   774 808 152                   třída Žabičky:     607 097 845                     

třída Včeličky:    774 808 153                   třída Motýlci:      607 097 846