Třída FIALKY Fialka80x80

Pracovníci:

Hana Vodičková - učitelka
Kateřina Stránská, DiS.- učitelka

 


Výlet do lesa v Holedeči
Poslední společné foto na zahradě
Fot266 1Fot266 2

Zahradní slavnost

Fot265 1Fot265 2Fot265 3

 

Rej čarodějů a čarodějnic

Fot264 1

Fot255 1

Vánoční zvyky - jak jsme si je připomněli v naší třídě Fialek.
Krájení jablíček.
Pouštění lodiček.

Fot181 1Fot181 2Fot181 3

 

Slavíme svátky i narozeniny

Fot158 1Fot158 2

 

Tvoří všichni! Děti - fialinky, jejich sourozenci, rodiče i prarodiče - Dýňové odpoledne

Fot156 1Fot156 2Fot156 3

Fot154 1Fot154 2Fot154 3

 

Podzimní tvoření

Fot153 1Fot153 2Fot153 3

 

V Holedečském lese se nám líbí 
Na výletě za zvířátky
Podzimní tvoření

Fot141 1Fot141 2Fot141 3

 

Fialky na fialkách s fialkami
Cvičíme každý den...
...a také lumpačíme

Fot140 1Fot140 2Fot140 3

Naše první společné foto v novém školním roce.

Fot114 1

Takhle nám to slušelo na Zahradní slavnosti 18.6.09.

Fot139 1

Fot262 1Fot262 2

Ve třídě
V parku - naše životní prostředí
Fot259 1Fot259 2Fot259 3

Hráli jsme pohádky:

"Boudo, budko"
"O veliké řepě"
"O kohoutkovi a slepičce"

Fot22 1Fot22 2

PROSTORY Uspořádání třídy nabízí dětem prostor pro nejrůznější tvůrčí činnosti a hry.

Tvůrčí činnosti: koutek výtvarných a pracovních činností koutek čtenářský a naučný koutek pro skládání puzzlí, mozaik, pexeso a podobných aktivit koutek počítačový koutek hudební
Hry: Koutek pro: konstruktivní hry, hry s autodráhami a vláčkodráhami pro malé kuchaře a kuchařky – kuchyňka
maňáskové divadlo hry na rodinu.

I přes četné členění třídy mají děti s učitelkami dostatečný prostor pro tělovýchovné chvilky, taneční a pohybové hry, které nechybí v každodenní náplni dne.
Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, ale také v jednání a řešení případných problémů s dětmi i dospělými. Zároveň se děti snaží vnášet do činností své nápady, zkušenosti i potřeby.
Děti z fialek jsou nejen pracovití a šikovní, ale mají také rády hudbu ve všech jejích formách: milují tanec improvizovaný; motivovaný známou písní. Rády si zazpívají dětské písně s nejrůznějšími tématy, ale svůj zpěv umí i doprovodit hrou na rytmické nástroje. Hrají na flétny – nejmenší se snaží rytmizovat, starší si již zahrají písničky.
Po dobrém obědě, po hezké pohádce a krátkém odpočinku se děti, které nemají potřebu spánku (zejména děti starší) věnují různým klidovým činnostem nebo se rozcházejí do kroužků.
Rodiče našich dětí se také zajímají o dění v mateřské škole, ve třídě a pomáhají radou, sponzorstvím i jinou pomocí.
Stává se již tradicí a pro některé očekávanou událostí konání společných odpolední rodičů a dětí – nejvíce oblíbená jsou dýňová odpoledne.

 

123

Třída FIALKY Fialka80x80

Pracovníci:

Hana Vodičková - učitelka

Kateřina Stránská, DiS. - učitelka