Tento týden jsme si s dětmi povídali o dopravní výchově a tentokrát jsme si ale na takovou dopravu přímo zahráli. Ve třídě jsme si s dětmi zahráli na všelijaké dopravní prostředky a každý si zahrál na řidiče nebo pilota. Když už nás žádný dopravní prostředek nenapadl, zahráli jsme si relaxační hru, při které jsme jezdili na bicyklu. Děti si poslechly na zahrádce pohádku o dopravě a poté společně malovaly věci, které v příběhu slyšely.

II 190603 003II 190603 010II 190604 003II 190605 002

fotogalerie

Zavítali jsme do lesů kolem zříceniny hradu Pravda. Počasí se vyvedlo, prošli jsme se náležitě, pozorovali život v lese, užívali si her i tvarohových buchet a vraceli se plni dojmů.

II 190530 008II 190530 009II 190530 015II 190530 019

fotogalerie

Dnešní dopoledne děti čekaly autorské pohádky plné písniček a poučení.

II 190529 001II 190529 002II 190529 004II 190529 005II 190529 006II 190529 007II 190529 010

II 190514 003II 190514 007II 190514 014II 190514 016

fotogalerie

Přijali jsme pozvání pracovnic Městské knihovny v Žatci a zavítali do jejich zrekonstruovaných prostor. Pro většinu dětí to byla první návštěva a stala se tak novou zkušeností a důležitým krokem v předčtenářské gramotnosti v životě samotném. Předškoláci byli vtaženi do děje knižního příběhu, pomáhali hlavnímu hrdinovi, radili, kreslili, seznámili se s tím, co vlastně knihovna je a odnesli si z tohoto dopoledne jistě množství zajímavých zážitků.

II 190509 001II 190509 002II 190509 003II 190509 004II 190509 005II 190509 006II 190509 007

V knize Kouzelné dudy jsme se dočetli, že kdysi dávno prý za zdmi Klášterní zahrady žil mnich Václav. Vzplanul velkou láskou ke krásné a milé Uršule stejně, jako ona k němu. Zavítali jsme si tedy ta tajemná místa prohlédnout. Mnicha jsme tam nepotkali, ale popovídali jsme si u sochy Boreše, u bisty Jana ze Žatce, zastavili se u koz i nádherných pávů. Určitě si návštěvu zahrady ještě zopakujeme.

II 190502 001II 190502 002II 190502 003II 190502 005II 190502 006II 190502 007II 190502 008II 190502 009

Tohoto rána se k nám začaly slétat prapodivné čarodějnice. Kluci i holky byli převlečení do roztodivných kostýmů a někteří se do školky dokonce dopravili na koštěti. No bylo veselo! Na vše jsme se posilnili pořádným rautem a poté se již uskutečnil hromadný slet Žabiček a Srdíček na školní zahradě. Létali jsme na koštěti, dokonce jsme se s ním i trefovali na cíl, skákali v pytli a zkoušeli všelijaké čarodějnické kousky. Zkrátka jsme si užili spoustu zábavy.

II 190430 001II 190430 008II 190430 012II 190430 015II 190430 017

fotogalerie

Že se s kameny dá tvořit, co fantazie dovolí, jsme si nedávno vyzkoušeli. Zábava to byla parádní. Přidali jsme listí, větvičky, a že nás to bavilo, netřeba zmiňovat. Jsou z nás opravdoví stavitelé!

II 190426 001II 190426 002II 190426 004II 190426 011

fotogalerie

Flétnové chvilky děti baví

II 190304 001II 190415 001II 190415 002II 190424 001

S nejstaršími dětmi jsme v tento den zavítali do Městského divadla v Žatci, abychom si připomněli důležité výročí založení tohoto kulturního stánku. Loutkové představení nám navodilo atmosféru jeho vzniku a malí umělci ze ZUŠ přispěli k příjemnému zážitku.

II 190423 001II 190423 002

Třída ŽABIČKY Žabičky80x80

Pracovníci:

Petra Komorášová - učitelka

Lenka Popovičová, DiS. - učitelka

Veronika Šůsová - úklid